februar 19, 2011

Gammelt synspunkt gælder stadigt

“Racisme” “… Bekæmpelse af racisme er efterhånden blevet arbejdsløse venstrefløjspolitikeres beskæftigel­sesterapi. De bruger begrebet terroristisk til at tyrannisere politiske modstandere med. Den rendyrkede racisme findes så godt som ikke i Danmark. Men jagten efter den er blevet en hel besættelse. Hvis der dukker nogle få eksemplarer op på uforfalsket racisme, opleves det nærmest som en lettelse. Så er der igen noget at bekæmpe og beskylde andre for, samtidig med at ens eget selvværd kan vokse. …”


   Kultursociolog Mehmet Ümit Necef,
   Weekendavisen 13-3-1992