februar 02, 2011

Velbegavede mennesker uønskede!

Det svensk TV-program ”Uppdrag Granskning” forsøgte endnu en gang at sværte Kam´rat
IKEA, fordi han har flyttet en væsentlig del af firmaet til udlandet for at undgå den meget høje formueskat i Sverige. Han vilde ikke betale mere skat end han var nødt til. Og hvem vil det? Særlig ikke, når man ser, hvordan staten gerne ødsler penge ud.
Programmet emmede af misundelse. Men der hører mere til at køre med hest end at sig ”Hyp!”

Hvis Kamrad lovlydigt betaler det, han skal, så er det skatte-lovene, journa-listerne skal angribe og ikke IKEA ! Kamrad har med sit firma skabt utrolig mange arbejdspladser rundt om på jordkloden, og svenskerne har god grund til at være stolte over ham. Kunde bare den svenske stat have udrettet en brøkdel af det, denne Smålænningen har gjort!!!

Jeg kommer til at tænke på Mogens Glistrup, der i dansk TV fortalte om sit 0 i sin deklaration til skattevæsenet. Men der var det interessante ved hans 0, at hans skattepapirer var blevet gransket af skattevæsenet (under finansminister Poul Møller!) og godkendt.

Apropos den ny katama-ranfærge fra Bornholm til Sjæl-land. Døb den dog ”Glistrup” som foreslået. Han trænger til lidt oprettelse for begangen uret i den politiske retssag, og i øvrigt var han jo den første, som gjorde ordentlig rede for den risiko, vi indlod os på ved at åbne landet for en fremmed magts femte kolonne af muhammedanere.