februar 09, 2011

Ordmanipulering

Det viktigaste vapen i psykologisk krigsföring är manipulation med språket, så orden kommer att betyda något annat än förut. Vapnet har säkert varit använd från urtiden, först i tal, sedan i skrift, och ju mera kriget tar till, ju våldsammare blir manipulationerna. Den mest kända ordmanipulering i Danmark är nog av ordet ”ras”. Vad det ursprungligen betydde, vet vi väl alla, men i en politisk rättssak ”konstaterade” Högsta Domstolen med hjälp av ”Språknämnden” (motsvarar Svenska Akademin), att ordet nu användas hur som helst mot allt möjligt, man inte tyckte om


Ett annat pk-manipulerad ord är ”flykting”, vilkens exakte betydning framgår av Genèvekonventionen, men som i decennier har blivit missbrukat av massmedia för att framkalla den uppfattning, att alla invandrare, legala och illegala, är politiskt förföljd i hemlandet och riskerar hård behandling från piskning till att bli klungit upp i en kran. Långt, långt de flesta invandrare söker bara bättre ekonomiska livsvillkor: arbete eller socialhjälp. En del av dem har givetvis också politiska intentioner att påverka de europeiska länderna politiskt och ändra dem till islamiska revir.

Den danske borgerliga regeringen  hittade på en ny kategori, ”skyddsstatus”. Personer, som inte levde upp till kraven i Genèvekonventionen, men är ”flyktingar” av mera privata skäl, till ex.: hotbrev, våldliga konflikter om jord, familjfejder och ångest för övergrepp efter att maken har upptäckt årelång otrogenhet, kan från 2002 få uppehållstillåtelse. Första året gällde det 3 personer, medan det nu för de 3 första kvartal av 2010 blev till 580 tilldelade ”Skyddsstatus”
(Uriasposten 5.1.2011)