februar 28, 2011

Nabolandet Sverige

Journalist Mikael Jalving har skrevet en meget rost bog om vort naboland Sverige og dets befolkning. Han har især heftet sig ved den ”rungende tavshed” omkring landets problemer og ekstreme konflikter, et samfund, hvor stadigt færre har noget til fælles.
Det Sverige, vi kender, det gamle blå og gule Sverige er allerede fortid, siger han, og det er da også det indtryk, man får, når man ser på det offentlige Sverige, politikernes og journalisternes.

Men på landsbygden lever man i nostalgi efter en tid, der ikke bare forsvandt i Sverige, men sandelig også i Danmark – og mon ikke i største delen af Europa. Nu om stunder er der andre ting på tapetet, og man skal åbenbart have ord som ”lokum” og ”das” med i skriveriet for at vise, at man er med på noderne. Erhard Jacobsen levede åbenbart forgæves, da han i 70´erne gik imod strømmen og angreb venstrefløjen, der savlede over egen omdigtning af gode gamle børnesange til snuskede viser om alt, der lå neden for navlen.

Nostalgien efter det blågule Sverige lever endnu i den svenske landbefolkning, selvom staten efter krigen havde det med at se ned på den arvede kultur og opmuntrede folk til at rive traditionens harmoniske huse ned og bortauktionere antikviteterne. Danskere havde Gud ske lov mere sans for det gamle og købte rødfarvede ”ødegårde”, brudekister og amerikakufferter og hjalp således nostalgien at overleve efterkrigstidens ”moderniseringsperiode”.

Og nu endelig - har man i Sverige opdaget, at ikke bare naturen, men også de gamle ting og traditioner har turistmæssig interesse og at turisterhvervet kan udbygges langt mere, end man havde forstået.
De gammeldags ”husforhør”, hvor præsten overhører sine sognefolk i katekismus,  skoleafslutning i kirken, påskebål og kalvdans er ganske vist næsten helt forsvundne, men surstrømming og køttbullar med lingon findes da. Ligesom rigsspillemændene og  Valborg Kvæld. Og midsommer fejrer Svenskerne stadig med ”små grodorna”, selvom Sveriges Måna hånede både den og dem -  til fordel for muhammedanerne. Der hersker ingen tvivl om, at den blågule nostalgi har givet mange stemmer til Sverigedemokraterne ved sidste valg.