november 15, 2007

VK bør holde op med fortielser om EU´s virke

Det var godt at VKO klarede sig igennem angrebene og nu kan fortsætte. Når dette er sagt, skal jeg ikke undlade igen at bebrejde VK, at de giver efter for islamiseringen af Danmark og fortier, hvad EU-aftalerne med de arabiske lande går ud på. Vore VK-EU-politikere har længe talt med dobbelt tunge. Det er på høje tid, at de gør klart for befolkningen, hvad EU og projektet Eurabia går ud på. Som det er nævnt flere gange, står EU´s grundlov (forfatningstraktat) over alle nationale grundlove i Europa. Det vil sige, at de nationale grundlove er sat ud af funktion, og at det alene er EU, som bestemmer.

Vi vil have folkeafstemning om denne EU-forfatningstraktat, som til forvexling ligner det tidligere forslag, som fik et dundrende NEJ fra Frankrig og Holland. Som ophavsmanden til denne traktat, nemlig Giscard D´Estaing, sagde: man lyvver og narrer befolkningerne i Europa!

Nationalstaterne existerer ikke længere. De er blevet vasalstater under EU.