november 12, 2007

NY BLOG OM EUROPAS STILLING I GLOBALISMEN

En af de mest karakteristiske træk ved valgkampen har været, at man så godt som totalt har undgået at tale om de to vigtigste ting:

1) EU´s grundlov (= forfatningstraktat), som skal sætte alle Europas nationale grundlove ud af funktion, idet den står over disse.
2) EU´s hidtidige og kommende traktater med de islamiske lande i Mellemøsten og Nordafrika.

Vore EU-politikere synes at huse en mavegrus og ganske ubegrundet tillid til EU og dermed en indgroet angst for de problemer som EU med vore EU-politikeres sanktion desværre har påført os og de projekter om Eurabia, som de har påbegyndt og agter at fuldføre, medmindre...

Disse emner vil fremover blive taget op af en nystartet blog under redaktion af Anders Bruun Laursen. Se videre nedenfor:
NY BLOG OM EUROPAS STILLING I GLOBALISMEN

Undertegnede har nu åbnet en blog"euro-med", internetadresse: www.euro-med.dk .

Bloggen vil behandle løbende afsløringer omkring EU, dets hemmelige
aftaler med muslimerne om en kommende Euromediterransk/Euro-arabisk Union samt den globalisme, som er ophavsmanden til, at EU arbejder intenst på at fjerne vor kultur og identitet. I første omgang til fordel for islam og et FN, der bliver tiltagende stærkere, indtil det helt kan overtage at regere verden.
Globalismens forudsætning er afskaffelse af den Vestlige Verdens bærende søjler: Nationalstat og kristendom.
Min blog vil udgive artiklerne på dansk, engelsk og tysk, fordi jeg ser
det som en nødvendighed at prøve at mobilisere europæerne mod det diktatur, som EU og FN har indført.

Disse tiltag foregår jo, som det vil være Spydpigens læsere bekendt, i
dybeste tavshed fra vore politikeres og mediers side. Derfor vil jeg ikke
kunne undgå at komme ind på mediernes forhold til Euromediterranien og globalismen.

Mit mål ligner Spydpigens: At bidrage lidt med en
oplysningsvirksomhed, som vi håber kan medvirke til at åbne europæernes øjne - så de begynder at lægge pres på politikere og medier. Vi håber begge, at vi kan medvirke til at
stresse disse faktorer og gøre dem mere forsigtige med deres hensynsløse
manipulationer.
Jo flere vi er, som ved, hvem vor hovedfjende er (EU, FN og finanskredsene bagved) desto større vil sandsynligheden være for, at de vil holde igen med at fremskynde det multikulturelle samfund, som uvægeligt fører til kaos.
Husk på: Islam er aldrig farligere end vore politikere tillader!!

Jeg har boet 15 år i Sydslesvig, et stykke land, som oprindeligt var lige
så dansk som Sjælland og Fyn. Gennem lang tid tillod den danske regering i den politiske korrektheds og Mammons navne en uintegreret tysk masseindvandring til området. Præsterne i Slesvig fra Ejder til Kongeå skulle have 4 års uddannelse i Kiel, kirke- og retssproget blev gjort tysk i den fredelige multikulturelle sameksistens´ navn.
I 1791 skrev præsten i Hyrup, Angel, Sydslesvig i følge en artikel for år
tilbage i Flensborg Avis til regeringen i København, der var besat med
tyske embedsmænd. Også ved hoffet talte man tysk.
I brevet stod: "Bønderne i min menighed, det djævlepak, forstår ikke mine prædikener. For de taler kun dansk derhjemme og i kirken".
Svaret fra den globalistiske "danske" regering i København lød: "Hvis
bønderne ikke forstår tysk, skal de lære det!"
Kan I kende indstillingen?

Det lærte i hvert fald deres børn. og 57 år senere gjorde disse børn så
oprør mod Danmark i den blodige 1. Slesvigske Krig, der endte i slaget på Isted Hede, det næstblodigste slag i Norden, og Frederiksstads
belejring.
Danmark vandt kun militært. Jensen, Hansen, Sørensen, Petersen osv var gået over til den åndeligt stærkere tyskhed. Derfor mistede Danmark hele Slesvigland i den ligeledes blodige 2. Slesvigske Krig i 1864 - og
Sydslesvig for altid. Tilbageværende, danske sønderjyder døde eller
lemlæstedes i krige, der ikke var deres ( 1870/71, 1914-18, 1939-45).

Når ikke engang så nært beslægtede kulturer som tysk og dansk kunne leve side om side i deres uintegrerbare parallelsamfund, hvordan kan da euroæerne og den helt uintegrerbare erobrerideologi, islam, gøre det?
Og er vor moralopfattelse, som er grundlaget for den vestlige verdens levevis, ikke for god til at blive afskaffet for at få os gjort til viljeløst
modellervoks i globalisternes hænder - hvad globalisterne har arbejdet
ihærdigt på i nu en menneskealder med Christiania som samfundsmodel?

Jeg synes ikke, at europæerne skal igennem den hakkelsesmaskine med en ny ismes hjernevask og katastrofer.
Den tiltagende multikulturalisme vil på europæisk plan måske nok ikke få samme udgang som i Slesvigland, hvor de erobrede danskere kom under en streng, militaristisk ideologi samt krig på krig.
Med den hjernevaskede indstilling, europæerne har i dag, påtager de sig
nok hellere frivilligt shariaen - uden kamp af nogen art. Men resultatet
bliver det samme: Kirkegårdsfred eller indbyrdes islam-sekteriske krige (shiiter mod sunnier osv.).
Hvis ikke globalisterne har endnu mere vidtgående planer for fremskyndelse af deres diktatoriske slavestat.

Men ingen skal bagefter med rette kunne sige:"Der var ingen, der fortalte, hvad man gjorde ved os, før det var for sent!"

Hjælp os med at hindre katastrofen, som er under opsejling for vore børn
og børnebørn.

Anders Bruun Laursen