november 27, 2007

Privatskoler er bedre


Det er omkring fyrre år siden, at 68´erne gik bevidst i gang med at ødelægge folkeskolen. Alle ved, at man kan lave ikke-voldelige revolutioner i et land ved at oplære den yngste generation i den ideologi, man ønsker, og så vente 10-20 år.

Da man var opslugt af al propaganda, som under den kolde krig strømmede ud fra Sovjet og andre kommunistregimer, så var Maos lille røde sagen. Den smittede bl.a. af på håndbogen ”Den lille røde for skoleelever”, hvor man kunne læse, hvordan man fik nedbrudt læreren og skolesystemet.

Psykolog Jesper Jensen angreb ikke bare karaktérgivning, men lavede et 4-punkts-program til afskaffelse af disciplinen, og det vrimlede med gode idéer i diverse røde pædagogik-bøger og tidsskrifter - nærmest som en konkurrence om, hvem der kunne nå først i mål med ødelæggelsen af folkeskolen og indoktrineringen af elevgenerationen. Undervisningsminister Ritt Bjerregaard var med på vognen.

Først nu erkender myndighederne, at friskolerne, danske eller muslimske ofte kan fremvise langt bedre resultater end folkeskolerne. Det er der givetvis mere end een forklaring på, men jeg er ikke for to øre i tvivl om, at det bl.a. skyldes en mere homogen elevmasse og en bedre disciplin. Uden disciplin i skoletimerne kan man ikke samle sig og lære noget. Det går ikke, når ungerne farer rundt i lokalet og gynger i gardinerne, eller råber og skriger.

I anledning af problerne så vi undervisningsminister Bertel Haarder tone frem i TV-nyhederne søndag, men helledusseda sikke en svag minister. Bertel Haarder er en sand skuffelse! Vi har brug for minstre, der har holdning og tør!