november 03, 2007

Statssekretæren drak sig fuld i arbejdstiden

Sverige har været ramt af mange skandaler. Nu her sidst gælder det statsminister Reinfeldts højre hånd, statssekretær Ulrica Schenstrøm. Hun gik på daudi med en TV-rapporter og de to drak for 945 sv.kr. Man spørger sig selv, om det var et aftalt spil mellem journalister? Herligt at få en politiker i fedtefadet?
Det gør ikke sagen bedre, at damen den soldeaften indgik i ”vagten” på regeringskancelliet.

Skandalen gjorde, at hun straks efter opsagde sin stilling. Derved har hun i realiteten ikke krav på den løn, som normalt ville tilkomme hende ved afgang. Men hendes fordrukkenhed koster nu skatteborgerne 84.000 kr om måneden i to år – ialt over 2 millioner kr!, fordi - statsministeren syntes, at det skulle være sådan.

Hun er ikke den første, der måtte gå ud af Reinfeldts alliance-regering fra 2006! Men nummer 4. Kommer der flere? Skuffelsen over regeringen bliver næppe mindre. I forvejen er mange vælgere dybt frustrerede over, at den ”borgerlige” regering ikke gjorde op med det socialistiske regimente på indvandringsområdet, men bare fortsatte med islamiseringen af landet...

Det er ganske umoralsk at forære nogen 2 millioner kr., når vedkommende selv er skyld i afgangen ved at forsømme sit arbejde og drikke sig fuld. Det er pampermetoder i lighed med dem, vi tidligere har set i det socialistiske regime… Al tillid til moderaterne damper bort med alkoholen!

Ulrica og TV-rapporteren Anders Pihlblad kan nu rigtig gå ud og slå til Søren for denne grevelig løn to år fremover.