november 20, 2007

Sveriges Tragedi - en julklapp om landets situation


Nu är den äntligen här, boken ”Sveriges Tragedi”. Den visar på ett balanserat sätt hur Sverige mist sin självbevarelsedrift och hur landet därför glider mot en framtid med ekonomiskt, kulturellt, folkligt och andligt sammanbrott. Ett sammanbrott som på sikt också hotar Norge, Danmark och resten av EU.
En femte-kolonn sitter på den styrande makten i Sverige. Denna interna femtekolonn förstärker sig i rask takt med en extern femte-kolonn som är helt ovetande om sin uppgift i det stora spelet. Målet är att eliminera framtidens svenskar såsom kulturell och politisk maktfaktor i Sverige.

Sveriges Tragedi utgavs första gången 2007 i Danmark på initiativ av den på kristen grund arbetande Föreningen Dansk Kultur. Syftet var att ge danska väljare tillgång till den svenska oppositionens syn på det mångkulturella projektet, som komplement till massmedias politiskt korrigerade presentation av grannlandet.

Denna upplaga trycktes i oktober 2007 och är en översättning från danskan. Utgivare är Forskningsförlaget Rafael och tryckningen har möjliggjorts genom stöd från Föreningen Dansk Kultur och den svenska Internetradio-stationen Sveriges Fria Radio.

http://www.sverigesfriaradio.se/

Mer information på 0733 389 033