november 05, 2007

Ritt har indirekte sin andel i millionhärværket
Foreningen ”Kvinder for Danmark”, der sætter gamle værdier som Dannebrog, fædreland og højskolesangbogen i højsædet, ansøgte for nogen tid siden om de kunne få et sted at være, hvor de kunne dyrke deres interesse, spille musik, skrive og udgive tidsskrifter og lignende, lave videofilm etc.

De blev af overborgmester Ritt Bjerregaard henvist til at de ifølge folkeoplysningsloven kunne søge om at låne et offentlig lokale til deres aktiviteter.

Så langt så godt, men borgmesteren tilføjede et ”men”...

”jeg vil gerne understrege, at jeg ser mangfoldighed som en styrke for vores by, og at det er min grundholdning, at en konstruktiv tilgang til integration og sameksistens på tværs af kulturer og religion er en nødvendighed. Jeg ser jeres forening som udtryk for det modsatte. Jeg vil derfor ikke arbejde for, at der udover ovenstående mulighed skabes særlige kommunale lokalemæssige rammer for jeres forening.”

Det var rene ord for pengene.

Hvornår er Ritt iøvrigt begyndt at gå ind for ”mangfoldighed” (hvad hun jo altså i virkeligheden heller ikke gør!!!). Hun er vokset op med Karl Max, Lenin og Stalin!
Og gjorde da også sit bedste som undervisningsminister for at bibringe folkeskoleeleverne forståelse for disse herres indsats i verdenshistorien. Og det lykkedes åbenbart, for indirekte har Ritt jo sin vigtige andel i den forvildede ungdoms millionhærværk i København.


Erhard Jacobsen, socialdemokratisk borgmester i Gladsaxe, kæmpede for alsidighed i Danmarks Radio og på bibliotekerne og løb derved gang på gang ind i den røde fronts ønsker om begrænsning af ytringsfriheden og tolkning af ordet ”alsidighed”. De kunne finde på at tolke det således, at en bog i sig selv skulle være alsidig. Men det er jo noget sludder. Man kan f.ex. ikke skrive imod narkotika og samtidig gå ind for det. Nej alsidighed på bibliotekerne og i radioen etc. betød simpelthen at var der socialistiske bøger, så skulle der også være bøger for borgerlig politik.
Sådan bør det vel være i et demokrati, så borgernes selv kan tage stilling.

De såkaldte ungdomshuse er altfor ensrettede og ser ikke gerne at ikke-socialistiske eller ikke-politisk-korrekte unge også vil have muligheder for at dyrke deres interesser og meninger.