november 01, 2007

Rent slum!


Det var en meget beklemmende tv-film, DR 1 viste onsdag aften om Grønland. Samfundet virkede fuldkomment i forfald. Var det manipuleret af journalister, eller er det virkelig så slemt med drikkeri, narkomani, pædofili etc.? Ingen af de danske politikere Bertel Haarder, Karen Jespersen eller statsministeren ønskede at udtale sig om sagen på TV, blev der sagt.

Eller er det den gamle historie, vi kender fra indianerne: et naturfolks undergang ved mødet med bagsiden af vor kultur.

Man gjorde i sin tid, hvad man kunne for at holde grønlænderne isoleret fra vor kulturs værste ulykker, men så var det, at den danske gesandt Henrik Kaufman i USA under sidste krig åbnede Grønland for amerikanerne, og dermed begyndte ulykkerne. De fortsatte efter krigen på grund af manglende forståelse for naturfolkene fra både amerikansk og dansk side. Det er vor skyld, at fordrukkenhed, narkomani og anden umoral bredte sig deroppe.

Det er meget, meget beklageligt. Det indblik vi fik gennem TV-filmen var meget deprimerende.

De lejekaserner almindelige grønlændere kunne få bolig i, var grimme og passede ikke ind i den smukke natur. Det lignede rendyrket slum.

Om så det var den af psykolog Jesper Jensen afskaffede disciplin i skolen, så havde den vundet indpas i den grønlandske grundskole, hvor eleverne syntes at gøre fuldkommen, som det passede dem, og lærerne stod hjælpeløse, da de åbenbart på Grønland har lige så lidt at skulle have sagt som i vort ”syddanske” område.

Grønlænderne synes kun at kunne se frem til en mørk og uvis fremtid, hvis ikke behjertede mennesker griber ind!
Jeg ser nu til aften, at bloggen "Skattetryk" har en videoudgave.