november 10, 2007

Konservative på gale veje!


Som tidligere nævnt her på bloggen (1.11.07) rejser Abdul Wahid Pedersen rundt i Danmark for at holde foredrag om den barmhjertige og retfærdige Allah, som han tror på, og den gode koran. Han har smurt mundvigene med levertran og honning. Og han har god træning bag sig. Som hashsmugler og -sælger har han været inde på forbryderbanen og fået en vis øvelse i at sælge ulovlige og skadelige ting.
Netop hash har en gammel tæt tilknytning til islam. Ordet kommer som bekendt fra arabisk, og muhammedanerne brugte tidligt stoffet i krigene mod os ”vantro”. ”Den gamle mand på bjerget” gav unge mænd hash for at de desto bedre kunne myrde de kristne. Med hash forsvinder dømmekraften. Derfor blev det arabiske ord ”hashish” betegnelse for morder eller sogar ”snigmorder” i de romanske sprog (assassino, assasin) samt engelsk. Man kan lære meget af etymologisk videnskab.

Som danskfødt må Abdul Wahid Pedersens foredragsvirksomhed anses for landsforræderi. Enhver, der kender verdenshistorien, og mere specielt Persiens, Asyriens, Armeniens, Grækenlands, Nordafrikas og Spaniens historie ved, hvad islamisering og arabernes erobring indebærer.
Det betyder ødelæggelse af verdenskulturer og betingelsesløs underkastelse! Al individuel frihed forsvinder. Kort og godt diktatur.

Abdul Wahid er åbenbart en naiv stakkel, som har haft behov for noget at klynge sig til for at komme ud af sin handel blandt ”Dødens Købmænd”.

Efter hvad der kom frem ved foredraget hos FOF (Folkeligt Opysningsforbund) i Aalborg 7/11, var det ikke ham, der havde henvendt sig til FOF om at holde foredrag, men tvært imod FOF der havde henvendt sig til Abdul Wahid Petersen. Dette er en vigtig oplysning, for den viser med al tydelighed, at det konservative Folkeparti er og bliver ivrige for islamiseringen af Danmark, så for Guds skyld STEM IKKE PÅ DE KONSERVATIVE på tirsdag.


Det er i øvrigt ikke bare Enhedslistens Asmaa, der virker smæk forvirret. På foredragsaftenen i Aalborg var det interessant at bevidne, at en tilhyllet muhammedansk kvinde i ophidselse rev et flyveblad, hun havde modtaget ved indgangen, i tusinder stykker. Flyvebladet citerede forskellige koranvers ordret og uden kommentarer. De drejede sig om kvindens plads i familien og samfundet. Hendes handling var meget ejendommelig, da man jo ved, at det er dybt krænkende mod mushammedanere at vise modvilje og foragt for koranens budskaber.