november 29, 2007

Hvad med bedragerierne i EU?

Öppet brev till medlem av riksdagen Lennart Sacrédeus
lennart.sacredeus@riksdagen.se

Kära Lennart Sacrédeus

Sommaren 2003 krävde du en oberoende undersökning av de bedrägeriskandaler, som hade ägt rum inom EU och som hade blivit avslöjade av Bernhard Conolly och Paul van Buitenen, men som EU aldrig har velat ta hand om. Tvärt om: de gjorde allt för att förtiga dem. Också ditt krav blev avvisat. Därpå ingav du tillsammans med 63 andra EU-parlamentariker ett misstroendevotum mot de suspekta EU-kommissionärerna i hopp om att kommissionen skulle ta sitt ansvar på allvar och göra något för att inte bedrägerierna skulle fortsätta.

Men – EU förklarade bara att EU hade andra regler rörande misstroendevotum: misstroendevotumet måste omfatta hela kommissionen, ingen person angiven!

Kort och gott: EU-bedrägerierna fortsatte som förut.

Nu har man i södra Italien, där man har en stor och maktfull mafia och camorra med ett nätverk upp i de högsta myndigheter (?), avslöjat 1221 fall av bedrägeri och korruption förra året. Och pengar från de enorma bidragen från EU synes tydligen ha tagit vägar, där de inte kan spåras.

Nu i november kom en tremannagrupp från Italien till tals i EU-kommissionen för att om möjligt förmå EU-kommissionen till att ta upp problemet och få slut på de syditalienska bedrägerierna med EU-bidragen. Gruppen bestod av en mycket aktiv och granskande blogger, Beppe Grillo, en erfaren domare från Syditalien Luigi De Magistris och en känd granskande journalist, Marco Travaglio
Med tanke på hur maffian och camorran kan hämna sig på de personer som är deras motståndare, var deras framträdande i EU-kommissionen, i mina ögon, en mycket modig handling.

Det framgick av deras inlägg, att Italien 2006 illegalt har fått 318.104.000 EURO (318 millioner och 104 tusen EURO = alltså mer än 3 miljarder sv.kr.) och 1221 anmälningar - ca. fem gånger mer än genomsnittet i Europa.

Men tydligen skall också dessa bedrägerier tystas ner, liksom i sin tid de som Connolly avslöjade i sin bok ”Europas ruttna hjärta”. Kort efter det att EU-kommissionen hade fått höra om problemen rörande bedrägeri och korruption inom EU, höll den polska kommissionären Danuta Hübner en presskonferens, där hon förklarade, att EU höll bra styrning och kontroll på EU-bidragen. En artikel i den italienska tidningen Republica 20.11.07 tyder på något annat.

Man skulle kunna tro, att denna eviga tystnad om alla oegentligheter inom EU är av samma karaktär som den i Syditalien kända tystnaden när polisen vill granska brottsligheter, den så kallade ”omertá”.


Därför frågar jag nu dig, Sacrédeus: har du fått någon information om de nya bedrägerierna inom EU?

Har du som tidigare EU-kommisionär och nuvarande riksdagsmedlem tänkt dig att göra något i denna sak?

Med vänlig hälsning Gertrud Johnsen


Källa: Beppe Grillos blog 21.11.07 och tidningen ”Republica” 20.11.07