november 26, 2007

Tyranner skal ikke tolereres

Et hollandsk lægetidsskrift fortæller, hvordan en muhammedansk ægtemand med en højgravid kone blev helt tosset, da gynaikologen som skulle hjælpe barnet til verden, viste sig at være af hankøn. Efter trusler mod lægen blev barselskonen overført til et andet hospital.

Sådanne tilfælde er ikke enkeltstående.Den kongelige hollandske lægeforening KNMG:
”Vi gør os anstrengelser for at imødekomme patienternes ønsker, men det kan ikke være sådan, at patienterne skal foreskrive os, at vi skal stille en mand eller en kvinde til rådighed. Patienterne kan heller ikke forlange, at de ikke skal behandles af en mandlig, en kvindelig, en sort, en homosexuel eller en kinesisk læge. Det er uacceptabelt.Muhammedanske mænd tror, at de kan opføre sig som tyranner. Det bør ikke tolereres hverken i Holland eller andre steder.