november 01, 2007

FOF hjælper til

Ikke nok med, at vor udenrigsminister Per Stig Møller gang på gang viser sin eftergivenhed og slaphed over for islamiske kræfters krav, men den samme mentalitet gennemsyrer partiet. Jeg har tidligere været inde på dette emne og nævnt nogle exempler.

Nu ser jeg så, at FOF – Folkeligt OplysningsForbund, som tilhører Det konservative Folkeparti – har arrangeret foredrag i Jylland under titlen ”Islam på jydsk”.

Måske nogen vil undre sig over dette emne på et konservativt kursus, men lad jer ikke forbløffe. Da staten i 70´erne kørte frem med slagordet, ”dine børn er ikke dine børn”, rettet imod forældre og ”Forældrenes Børnekommission”, viste FOF sig eftergivende og holdningsløse over for Eva Gredals socialistiske program.

Nu gælder det islam. Abdul Wahid Petersen vil rejse fra by til by i Jylland med sit gode budskab om ”Fredens religion”, der på sin helt specielle måde bidrager sit til evig fred for de enkelte individer.
FOF fortæller i sit program, at islam hidtil har ”kommunikeret budskabet” ud i tråd med indvandrernes miljø, men fremover skal det ske på dansk.

Islam skal altså tage et nyt skridt fremad i islamiseringen for at erobre Danmark, og FOF hjælper til. De opstiller ikke noget modstykke til Abdul Wahid Petersen

Foredragsindsatsen må være ønsketænkning for udenrigsminister Per Stig Møller eller er det måske ham, der har foreslået det til FOF? Det er jo fuldkommen på linje med den propagandaudstilling, som udenrigsministeren, Grethe Rostbøll og Olaf Gerlach Hansen fra Center for Kultur og Udvikling lod cirkulere i Danmark i 2006.