november 11, 2007

Profitløs investering?


Indlæg fra Sandor Herold, Malmö

Nedenstående brev er et svar på min forespørgsel om, hvad en enlig somalisk kvinde, der bor på Mosippan i Malmø med sine elleve børn, koster samfundet om måneden. Den, der svarer er det socialdemokratiske byrådsmedlem Birgitta Nilsson, birgitta.nilsson.ks@malmo.se

Jeg vil bare bekræfte, at jeg har modtaget din e-mail.
Jeg har ingen interesse i at sætte mig til at lave de beregninger, du har bedt om. Det er nemlig ikke særlig meningsfyldt bare at regne med udgifterne i sådanne her tilfælde, eftersom omkostningerne f.ex. socialbidrag i en periode i en families liv kan blive til indtægter for samfundet i en senere periode, når familiens medlemmer har fået arbejde og betaler skat.
Dit formål er klart, ligesom dit syn på de flygtninge, som søger beskyttelse her i Sverige. For mig er det vigtigt, at vi følger internationale aftaler, når det gælder at tage imod flygtninge, og jeg ser positivt på, at mennesker fra andre lande flytter til Sverige. De omkostninger, som kommer i starten, skal staten efter min mening stå for helt og holdent. Jeg mener også, at alle kommuner i landet bør tage sin del af ansvaret for at tage imod flygtninge, hvilket ville betyde bedre muligheder for asylsøgere at få bolig og arbejde.
Det er ganske udmærket, at du spreder dette budskab til så mange som muligt, og det nytter ikke, at du kommer med nye spørgsmål, for mere besked end dette her får du ikke.

Underskrevet Birgitta Nilsson