november 09, 2007

Kjærums integrationsrapport


Christiansborg, den 2. november 2007/kaho


PRESSEMEDDELELSE

Dansk Folkeparti kræver redegørelse for fejl i integrationsrapport

Dansk Folkepartis medlem af Rådet for Menneskerettigheder, Kenneth Kristensen Berth, kræver nu en redegørelse fra Institut for Menneskerettigheders direktør Morten Kjærum på baggrund af, at Dansk Arbejdsgiverforening har påpeget stribevis af fejl i den integrationsrapport, der for nylig placerede Danmark på en 21. plads ud af 28 lande.

- Det er aldeles uacceptabelt, at Institut for Menneskerettigheder giver forkerte oplysninger til internationale instanser, der undersøger forhold i Danmark. Instituttet forsøger at skabe et falsk billede af, at Danmark er et u-land på diskriminationsområdet. Og man svarer, at indvandrerorganisationer ikke får støtte til deres aktiviteter, hvilket er beviseligt forkert. Ligesom Dansk Arbejdsgiverforening har påpeget flere andre fejl. Et offentligt organ skal levere de korrekte oplysninger – og skal undlade at politisere, fastslår Kenneth Kristensen Berth.

- Institut for Menneskerettigheders holdning til den førte udlændingepolitik i Danmark er velkendt. Der er stort set ikke gennemført en stramning i udlændingepolitikken uden, at instituttet har hævdet, at stramningen var enten på kant med eller i strid med internationale konventioner. Hver gang har det vist sig ikke at være tilfældet. Hvis instituttet ikke kan levere kvalificeret og lødig information forsvinder dets eksistensberettigelse, siger Kenneth Kristensen Berth.

Kenneth Kristensen Berth påpeger også, at det i sidste ende er direktør Morten Kjærums ansvar, at Institut for Menneskerettigheder ikke omgår sandheden, når instituttet leverer oplysninger til udenforstående.

- Det er klart, at hvis det kommer frem, at der intentionelt er givet ukorrekte oplysninger, så er det i sidste ende direktørens ansvar, og så er spørgsmålet om Morten Kjærum kan blive siddende. Nu må Morten Kjærum forklare os alle sammen, hvordan det kan være, at hans institut ikke kender forskel på sandt og falsk, siger Kenneth Kristensen Berth.