november 20, 2007

Svensk postvæsen har indfört censur

Før det svenske valg til riksdagen 2002 oplevede vi, at postbude i Mölndal syd for Göteborg nægtede at uddele valgmateriale fra oppositionspartiet Nationaldemokraterne. Til trods for at Sverige ynder at kalde sig et ”demokrati”, blev sagen ikke nærmere undersøgt og forfulgt. De pågældende postarbejdere blev hyldet af deres fagforening med en pris for udvist civilcurage.

I Danmark havde vi en lignende sag, idet en postmedarbejder i Allerød i Nordsjælland mente sig berettiget til at gribe ind over for en pjece udsendt af grundlovsforeningen ”Dansk Kultur”. Den oplyste om den EU-aftale, der var indgået med de islamiske stater i Nordafrika om fri indvandring. Postmedarbejderen vedlagde sine egne bagvaskende meninger i en folder. Han fik en reprimande og besked om, at hvis han fortsatte sådan, ville han miste sin stilling.

Nu er den gal i Sverige igen. Posten har boykottet uddeling af et blad fra Sverigedemokraterne.
Östra Ölands Fria Horisont http://kurtlundgren.webblogg.se har undersøgt sagen ved at spørge Postvæsenet, hvilken policy, der gjaldt for forsendelser. Postens pressetjeneste svarede, at posten ikke turde uddele noget, som indeholdt spøg og skæmt med muslimer – postbudene kunne blive slået ihjel!

Östra Ölands Fria Horisont skriver, at ”ikke engang i 30´ og 40´erne har det kongelige svenske postvæsen givet efter for sådanne trusler”. Men der har vel næppe heller været nogen trussel dengang?
Bloggen fortsætter: "så må post og forsendelser herefter uddeles under politieskorte – Er vi belejrede af en religiøs gruppe, er en hel nation taget som gidsler af en ny religion?
Nu må det fandeme være nok. Har vi alle mistet forstanden? Findes der ikke længere nogen, som tager kampen op for ytringsfriheden og demokratiet?"

Her er det svenske postvæsens svar på spørgsmålene:

- Hvorfor distribueres visse materialer ikke, f.ex. Sverigedemokraternes?
Posten har som policy at distribuere politisk og meningsdannende materiale så længe det ikke udgør hets mod folkegruppe eller på andenvis bryder med loven. SD-Kuriren nr. 74, indvandringssærnummer, indeholder den tegning, som forestiller den muslimske profet Muhammed som rondelhund, som har oprørt mange mennesker. Posten har derfor gjort den bedømmelse, at der kan være en sikkerhedsrisiko for vore medarbejdere ved uddeling af bladet og beluttede derfor ikke at distribuere det.

- Har I en liste over sager, følsomme spørgsmål m.m., som I absolut ikke distribuerer?

Når det gælder direktreklame generelt følger vi vore aftalevilkår. Når det gælder opinionsdannende politisk materiale bedømmer vi, om indholdet udgør hets mod folkegruppe eller strider mod anden lov. Hvis materialet ikke strider mod loven så distribueres det normalt. I dette tilfælde har vi ud fra en sikkerhedsmæssig bedømmelse besluttet ikke at distribuere materialet.

- Gælder dette bare politiske partier eller handler det om alt andet, som I håndterer?
Se ovenfor. Vi følger vore aftalevilkår. Hvis materialet ikke strider imod loven, så distribueres det normalt. Andre exempler på, hvad der ikke er tilladt i henhold til produktionsvilkårene er materiale, som indeholder vold, pornografi og sex.