april 14, 2011

Var det bare sådan?

Fornylig var der Børneteaterfestival i Randers som nævnt her på bloggen 9.4.2011.

Da 68´erne gennemførte deres marxistiske revolution* blev børneteatrene i høj grad udnyttet til politisk propaganda uden forældrenes viden.
Er det holdt op i dag? Jeg tvivler. Teatrene er jo en af de bedste propagandamuligheder.
Her er et eksempel fra Fiolteatret 1974:

I forbindelse med opførelsen af teaterstykket ”Er det bare sådan?” skulde børnene svare på  spørgsmål i et spørgeskema
Skemaet har mig bekendt ikke tidligere været offentliggjort i pressen. Eksemplaret stammer fra Søndermarksskolen på Frederiksberg, hvor stykket blev opført for 5. klasse uden at forældrene i forvejen var underrettet om arrangementet fra skolens side.

Fiolteatrets spørgeskema:
Er det bare sådan?

Tror du Søren Selvtilfreds var dygtigere og klogere end Peter?
Når Peter var arbejdsløs, var det så fordi han var doven?
Tror du Peter var glad for, at han skulle i krig? Er det retfærdigt, at Søren tjente mere på pølserne end de arbejdere, der lavede dem?


I gamle dage var Danmark et landbrugsland.
Hvem ejede jorden:
Dem der arbejdede og skaffede mad?
Eller var det kirken og de store herremænd?
Hvorfor hører man altid om de store konger og fyrster i historie?
Hvem dyrkede deres marker? Hvem byggede deres slotte?
Hvem var det, der skulle ud og slås, når der var krig?


Hvad laver dine og dine klassekammeraters forældre?
Er der forskel på deres arbejde?
Hvilken?
Hvordan bliver man millionær?
a)      arver man pengene?
b)      vinder man dem i spil?
c)      kan man få andre til at arbejde for sig, så man kan tjene penge på dem?


Snak med dine kammerater. dine forældre og lærere, om der er nogle lande, hvor alle bestemmer, og hvor ingen bliver rige af andres arbejde.

FIOLTEATRET   FIOLTEATRET   FIOLTEATRET   FIOLTEATRET   FIOLTEATRET

*) Nogle misforstår ordet ”revolution” eller ”omvæltning”. En sådan behøver ikke at være voldelig som den var i Sovjet eller Kina. 68´ernes må snarere kaldes snigende eller fordäkt


Kilde: tidsskriftet AKTION nr, 7, 1978