april 20, 2011

Statens andliga våldtäkt av svenska folket

Den nye svenske sexundervisningsfilm for børn ”Sex på kartan” har vakt røre og fik den kendte forfatter ”Julia Cæsar” til at svare igen i kronikken ”Våldtaget av staten”.
 Ikke bare forældre er oprørte over den snuskede information, man vil påtvinge skolebørn, men har man fulgt med i den mentalhygiejniske verden de sidste årtier er det ikke overraskende. Sex er en vigtig faktor i det politiske spil. I det gamle Rom skulde ”Brød og skuespil” tilfredsstille folkemassernes behov og mindske deres interesse for politiseren og oprør, kort og godt gøre dem medgørlige. Nu har man yderligere sex af alle liderlige slags at byde på. Læs f.eks.: De kommunistiske langtidsmål fra 1963
De tager sigte på at sprede kommunismen gennem en prøvet og vellykket strategi. De anvendes ikke i de kommunistiske lande, men bruges af kommunister over for ikke-kommunistiske befolkninger for at nedbryde deres samfund og acceptere kommunismen: Noget af det vigtigste er, at ”de partitroende” skaffer sig nøglestillinger i og kontrol over massemedierne (nævnt i punkterne 20 og 21) i de ikke-kommunistiske lande, men målene omfatter alle ting i samfundet.
Punkterne 24, 25 og 26 lyder
24: Afskaf alle love vedrørende pornografi ved at erklære dem for ”censur” og et brud på ytringsfriheden og pressefrihed.
25: Nedbryd kulturelle normer om moral ved at ophjælpe pornografi og utugtighed i bøger, blade, film, radio og TV.
26: Omtal homosexualitet, degeneration og sexuel omgang i flæng som ”normale, naturlige og sunde”.
Punkterne 40 og 41 angriber kernefamilien:
40: Nedvurdér familien som begreb. Fremelsk kønslig omgang i flæng og gør det let at blive skilt.
41: Skab behov for børneopdragelse uden for forældrenes ”negative” indflydelse. Ophjælp fordomme, mentale blokeringer og hæmninger hos børn for at undertrykke forældrenes indflydelse.

Mon ikke mange af os genkender de kommunistiske langtidsmål i hændelser og indenrigspolitiske beslutninger under ”den kolde krig” uden at vi dengang forstod, hvorfor og hvordan.
Sverige er belemret med to meget aktive og magtfulde sexforeninger, Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), som er landets dominerende kondomsælger. Kondomer giver ”frihed”, hedder det. Der er penge i sex, og pengene kan bruges til yderligere ”sex-reklame” som nu her undervisningsfilmen, produceret i samarbejde med Uddannelsesradioen.
Sveriges officielle accept og lovgivning for at hjælpe minoriteter, herunder sexuelt afvigende, åbnede for nye aspekter.
”Riksførbundet för sexuellt likaberättigande” (RFSL), stiftet 1950, er  grænseoverskridende, hvad angår alle tidligere normer og sexmoral og bakker op bag enhver snusket liderlighed. De fik foden indenfor i den svenske regering og opnåede – trods årelang modstand – observatørstatus i FN 2007. Dermed kan RFSL som ”experter” påvirke beslutninger i menneskerettigheds- og sundhedsspørgsmål i FN angående homosexualitet, bisexualitet og ”transpersoner” (tilsammen kaldet HBT). De viser fotos af ”homosexuelle småbørn”, går ind for at lære småbørn sexlege og for bevidst at forsøge at omskabe drenge til piger – og omvendt.
Den største bidragsyder til den belærende liderlighedsfilm er imidlertid ”Allmänna arvsfonden”. Denne fond oprettedes i 1928, idet man da ophævede arveretten for fætre og kusiner og endnu fjernere slægtninge, medmindre der var skrevet testamente. ”Allmänna Arvsfonden” støtter ifølge deres formålsparagraf ”ideelle foreninger og organistioner til fordel for børn, unge mennesker og personer med funktionshindringer”. Den har gjort sig bemærket ved indsats i den tåbelige ”sprogrensning” mod ordet ”neger”, hvor man i Karlstad vilde afskaffe et historisk overleveret navn på et bykvartér: ”Negern”, samt deltog i ”raceriet” mod tegneserien ”Tintin i Kongo” og ispinden ”Nogger Black” (Se bogen ”Sveriges Tragedie”).
”Almänna Arvsfondens” samfundsnedbrydende virksomhed bør nok ses efter i sømmene, og svenskere, der ikke har nære arvinger, bør skrive testamente i tide, så de sikrer sig, at deres penge bruges til nyttige og æstetiske formål og ikke til mentalhygiejnikeres og politikeres forfladigelse af vore værdinormer og bandlysning af enhver etik.