april 20, 2011

Tallene Jonas ikke snakker høyt om

Denne artikel glemte jeg at sætte på bloggen:

På ti år har Norge familiegjenforent innvandrere to ganger Kristiansands innbyggertall.

Familieinnvandring Norge 2001-2010
Publisert: 7. april
Kjetil Gillesvik
kjetil.gillesvik@vl.no

2001: 12.142
2002: 14.484
2003: 10.469
2004: 12.750
2005: 13.035
2006: 13.981
2007: 17.913
2008: 20.766
2009: 18.111
2010: 9.988
Totalt: 143.630

Familieinnvandring Danmark 2001-2010
2001: 13.187
2002: 8.151
2003: 4.791
2004: 3.832
2005: 3.522
2006: 3.582
2007: 4.454
2008: 3.749
2009: 4.479
2010: 4.766
Totalt: 54.513

Relaterte saker

Vil kontrollere religiøse skoler
Leder for Arbeiderpartiets integreringsutvalg Jonas Gahr StøreStøre lei av å dilte etter Frp
Forsker foreslår gratis førerkort til innvandrere

Integrering blir hovedtema når Arbeiderpartiet åpner sitt landsmøte i Folkets Hus i Oslo i dag. Utenriksminister Jonas Gahr Støre presenterer fredag sitt integreringspolitiske dokument Mangfold og muligheter,bestående av 99 forslag til en bedre integreringspolitikk.
Vanskelig å integrere. Et tema som ikke har fått en sentral plass i dette dokumentet er statistikken for familieinnvandring. Siden 2001 har 143.630 personer fått oppholdstillatelse i Norge gjennom familieinnvandring. Tallet tilsvarer nesten to ganger Kristiansands befolkning (ca. 80.000) - og er nærmere tre ganger så høyt som i vårt naboland Danmark (54.513). (Se faktaboks)
Leder for det regjeringsoppnevnte velferds- og migrasjonsutvalget Grete Brochmann beskriver de høye tallene som utfordrende.
– Dette er en vanskelig gruppe å integrere, noe som skyldes at de fleste kommer fra lavkostland og har lave kvalifikasjoner. Derfor forsøker alle land i Europa å begrense familieinnvandringen, sier Brochmann.
24-årsregel. Men noen land er mer opptatt av å begrense familieinnvandringen enn andre. I Danmark har den borgerlige regjeringen siden maktovertakelsen i 2001 blant annet innført 24-årsregelen, som hindrer familiegjenforening hvis en av partene i et ektepar er under 24 år, samt krav om at ektefellenes tilknytning til Danmark skal være større enn deres samlede tilknytning til et annet land for å få opphold.
– Disse tiltakene ga Danmark et nytt image. Det er ingen tvil om at dette har hatt en kraftfull virkning på tilstrømningen, sier Brochmann.
Leder for Arbeiderpartiets integreringsutvalg Jonas Gahr Støre ser ingen grunn til å kopiere den danske modellen.
– Jeg går ikke uten videre med på at det danske opplegget er en suksess, og ser flere problematiske sider ved å inneføre en 24-års regel. Det må være likebehandling. Et slikt krav vil også innebære at vi nekter en 23 år gammel nordmann å gifte seg, sier Støre.
Forby henteekteskap. Arbeiderpartiets integreringspolitiske talsperson Lise Christroffersen er enda tydeligere i sine uttalelser.
– Det er en menneskerettighet å få lov til å gifte seg med hvem en vil. Jeg synes ikke vi skal legge noen ytterligere begrensninger på dette området, sier Christoffersen.
Hun møter knallhard kritikk fra den norsk-somaliske samfunnsdebattanten og forfatteren Amal Aden.
– Henteekteskap bør stoppes totalt. Jeg synes norsk-somaliere kan gifte seg med andre norsk-somaliere.
– Hva er problemet med å hente en ektefelle fra hjemlandet?
– Mange menn som henter ektefelle fra Somalia, er kvinnefiendtlige. Kvinnene blir fødselsfabrikker. De får ikke lov til å ha norske venner. De lærer seg ikke språket. Jeg kjenner mange av dem og tror de har bedre av å bo i hjemlandet enn i Norge.
– Hva bør gjøres for å hindre dette?
– Jeg synes det er riktig å stille krav om alder i forbindelse med ekteskap. Når en er 19 år er ikke muligheten til å si nei stor, sier Aden.
EØS-borgere. Utenriksminister Jonas Gahr Støre hevder arbeidsinnvandring fra Øst-Europa er den viktigste årsaken til at tallene i Norge er langt høyere enn i Danmark. I tillegg viser han til at svært mange nordmenn gifter seg med kvinner fra land som Filippinene og Thailand. Han legger likevel ikke skjul at dette er en gruppe som det er vanskelig å integrere.
– Derfor har integreringsutvalget som jeg har ledet, foreslått å utvide retten og plikten til norskopplæring for denne gruppen med 600 timer, sier Støre.
Han viser også til at regjeringen har innført flere innstramninger som økt krav om forsørgeransvar og krav om fire års arbeid eller utdanning for å få rett til familieetablering.
– Jeg tror vi vil få full uttelling for disse tiltakene om to-tre år, spår Støre.
Fra 2009 til 2010 falt familieinnvandringen i Norge fra 18.111 til 9.988. Hovedårsaken var at EØS-borgere ikke lenger trengte å søke om familieinnvandringstillatelse for å få bo sammen med et familiemedlem i Norge. De skal nå bare møte opp hos politiet og registrere seg. I 2010 var det i alt 11.540 EØS-borgere som registrerte seg med familieinnvandring som formål.