april 01, 2011

En puhu sumea


De svenske TV-nyheder fortalte 31/3 2011, at der er kommet et nyt parti i Finland, som er imod indvandring. Så langt, så godt!

Men de er også modstandere af svensk sprog, som jo fra tidernes morgen har været talt i det vestligste Finland langs den Botniske Bugt.

Det er det mest tåbelige, jeg har hørt. Finnerne er på grund af deres sprog meget isolerede, ligesom også ungarerne. Madjarisk hører ikke til de intereuropæiske sprog og er derfor meget svært at tilegne sig for os andre, ligesom det er meget svært for Finnerne at lære et indoeuropæisk sprog. Gymnasieskolerne gør givetvis, hvad de kan, men det er sjældent at møde en Finne med studenterexamen, som kan udtrykke sig på svensk eller engelsk. De skulde derfor hellere være glade for, at en del af befolkningen fra fødslen af mestrer svensk. Med svensk kan de nemt forstå og gøre sig forståelige i Norden samt lære beslægtede sprog. Det er et gode, som man ikke skal knipse af!
Illustration til Finlands nationale epos "Kalevala", malet af r Gallen Kallela.