april 02, 2011

Lige for retten?

Ligesom i Danmark prøver afviste asylansøgere at presse sig ind i Norge. Den russiskfødte Madina Salamova havde held med sig. Hun kom til Norge med sine forældre 17 år gammel i 2002,  men gik under jorden, da den endelige afgørelse om opholdstilstand faldt negativ ud i 2004. Hendes sag, som man kan læse på Wikipedia, er noget usædvanlig. Med falske papirer lykkedes det forældrene og hende selv at holde sig gemt. Hun lærte norsk, studerede og tog en bacelorgrad i antropologi. Da hun skrev sin historie i bogen ”Ulovlig norsk” i 2010 kom politiet på sporet af hende og udviste hende i januar i år til Rusland, men hun vil tilbage til Norge

Nordmændene er splittede i denne sag. Naturligvis var denne velbegavede og veluddannede lille familie på mange måder bedre at få til landet end analfabeter og grove kriminelle, men man kan jo på den anden side heller ikke lukke øjnene for, at de har benyttet falske papirer,
og – meget værre: man kan ikke have dem til at danne præcedens for talløse andre ude i verden, som også har en uddannelse, som de måske tilmed er kommet legitimt til.


Her er et indlæg i sagen fra nordmanden Åge Kopperud 2. april 2011:

17. mars sendte jeg et brev til Statsministerens kontor om denne saken. Jeg har fått tilbakemelding om at de har bedt Justis- og Politidepartementet besvare brevet da det ligger under deres arbeidsfelt. Det gjenstår fremdeles å se hva svaret derfra blir. Noe er jo besvart i den nye regelendringen, men det meste er fortsatt ubesvart.

_Vedrørende Madina Salamova, alias Maria Amelie’s varslede retur til Norge.

Madina Salamova ble uttransportert fra Norge i januar etter at hun i mange år hadde oppholdt seg ulovlig her i landet. Det endelige avslaget på opphold i Norge ble gitt allerede i 2004. Hun hadde oppholdt seg i landet i alle disse årene og i den perioden skal det ha skjedd flere lovbrudd i tillegg til selve det ulovlige oppholdet her. Det blir nevnt ulovlig utdannelse ved bruk av falsk ID og svart arbeid som hun nevner i sin bok. I tillegg til dette er vel også foreldrene i Norge. De har vel også begått brudd på utlendingsloven. Det kan vel ikke være så vanskelig å lokalisere og pågripe dem også.

Det virker som om sterke krefter er i sving for at hun skal få returnere til Norge. Det virker ganske urettferdig at et menneske, som har begått til dels alvorlige regel- og lovbrudd, skal få slik spesialbehandling. Hva er det som gjør nettopp hun så spesiell at hun skal særbehandles på den måten?

Jeg kan ikke se noen. At hun har tatt en ulovlig utdannelse og skrevet en bok og i tillegg holdt noen foredrag, kan da ikke kvalifisere til opphold i Norge. Det har nå gått snart 2 måneder uten at vi har lest noe om utvisningsvedtak som jeg trodde var noe som skjedde automatisk i slike saker. Det blir sagt hun skal kunne få komme tilbake som arbeidsinnvandrer. Etter det jeg har lest i lover og regler er vel ikke jobben hun ble tilbudt av Teknisk Ukeblad av en slik art at den kvalifiserer til retur. Den kan da hverken være spesiell nok eller blir betalt nok. Den ulovlige utdannelsen er vel ikke så unik heller at det ikke finnes lovlige i Norge til å utføre den.

Det synes som hele saken er politisk arrangert for å få endret de lover og regler som gjelder for innvandring til Norge. Det startet jo med, at PAX ga ut boka hennes og NyTid som kåret henne til “Årets nordmann” Så kom en enorm markedsføring i saken fra Klassekampen og partiet Rødt, godt fulgt av SV. Media kastet seg på som vi vel aldri har sett i en slik sak før. I ganske stor grad med journalister som sympatiserer med ytterste venstre fløy i politikken.

På bakgrunn av ovenstående vil jeg gjerne ha besvart følgende spørsmål:

1 : Er det riktig at regjeringen lager en spesialregel som gir rett til retur på tross av brudd på utlendingsloven?
2 : Hvis ja, hvem skal regelen omfatte?
3 : Er ikke mulighetene for slike endringene sperret av reglene i EUs returdirektiv?
4 : Skal ikke personer som ikke reiser ut frivillig ilegges en karantenetid før de kan returnere?
5 : Hva er straffen for bruk av falsk ID i Norge?
6 : Hva skjer med den utdannelsen hun ulovlig har tilegnet seg, er den gyldig, og kan den legges til grunn for en ansettelse her?
7 : Blir påstandene om svart arbeide etterforsket og eventuelt straffet om hun kommer tilbake til Norge?
8 : Hva skjer med saksomkostningene fra dommen i 2004?
9 : Vil formuleringen “in solidum” bety at hun må betale dette før hun kan komme tilbake til Norge?
10:Hva skjer med Madinas foreldre? Blir de også pågrepet og transportert ut?
11: Blir de som har hjulpet dem i Norge etterforsket og eventuelt straffeforfulgt for å ha hjulpet ulovlige i Norge.

Alle disse spørsmålene er viktige når en tenker på at vi alle skal ha respekt for lover og regler. Det er så mange påstander i alt som finnes i media om denne saken. Det er mange som gjerne vil vite svarene på disse spørsmålene i dette brevet. Slik denne saken fremstår nå virker det som en eneste lang særbehandling av et menneske. Det finnes mange andre som kanskje kunne trenge et mye større fokus på sin sak enn det som har blitt denne til del. Dette virker blodig urettferdig i forhold til den behandling andre i tilsvarende situasjon får.

-----------------------------------------------------------------

Gå hit for å lese og kommentere i samtalen:

http://origo.no/-/conversation/show/3127754_lex-amelie-snart-klar

Gå hit dersom du ikke lenger ønsker å følge med på denne samtalen:

http://origo.no/-/conversation/unwatch/3127754?auth=241131_00e467b26a