april 14, 2011

EU-skatten bliver en realitet

Stik imod tilhængernes mange løfter om det modsatte bliver EU-skatten nu indført i skikkelse af en ændret energibeskatning, der efter EU-Kommissionens ønske skal følge de forskellige energiformers effektivitet. Der er tale om en beskatning, der spænder ben for såvel industri som husholdninger i en tid, hvor der mere end nogensinde er behov for økonomisk vækst, fastslår Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt.


"Som altid præsenteres EU-forslag i en vammel og sukret indpakning, der skal gøre dem spiselige for offentligheden - således også i dette tilfælde, hvor klimakommissær Connie Hedegaard taler om hensynet til klimaet, og om hvordan omlægningen af afgifter udelukkende sker af hensyn til miljøet", siger Morten Messerschmidt.

"Men faktum er, at EU er i fuld gang med at udvide sine beføjelser til også at omfatte direkte opkrævning af skatter og afgifter. I lang tid har man været misfornøjet med, at pengekassen var slunken, og at der skulle tages hensyn til budgetter. Nu kapper EU-Kommissionen de sidste fortøjninger til virkeligheden uden for og lægger omfattende afgifter over på blandt andet den tyske bilindustri og den vækstmotor, der skal trække Europa fri af krisen", siger Morten Messerschmidt.

"Danskerne er på ingen måde blevet oplyst om disse tiltag, endsige blevet spurgt til råds om den europagt, der kommer til at skabe rammebetingelserne for den danske økonomi i fremtiden. Men når afgifterne får et ordentligt nøk opad - eksempelvis for de bilister, der de sidste år har investeret i brændstoføkonomiske dieselbiler, må danskerne stille sig tilfreds med, at de er med til at holde det milliarddyre EU-maskineri kørende", siger Morten Messerschmidt.


Kilde: pressemeddelelse fra Bryssel 14.4.2011/kaho