april 08, 2011

PIIGS eller Pigs

”PIGS” som spaniere  lever fint på vor bekostning
PIGS - eller rettere PIIGS er en betegnelse for de finanssvage lande: Portugal, Irland, Italien, Grækenland og Spanien, men på ”Politically Incorrect” foretrækker man forkortelsen PIGS, fordi det ene ”I” = Italien adskiller sig fra de andre ved, at Italien holder sin statsgæld for sig selv uden at ligge andre lande til byrde, mens de øvrige er ”svin”, som modtager uumådelige pengebeløb fra EU og den alternativløse Merkel. I dag er Grækenland igen for 117´de gang i færd med at dikskutere, at Nødkrediten stadig ikke rækker til. Portugal bad i går om hjælp. 70 til 80 miliarder skal tilflyde dem, fra EU-redningsskærm og Spanien er igen i focus, skriver FAZ og i avisen ”Die Welt” advarer IFO-chefen, at vore renter er i fare, fordi vi  forbrænder
 vore penge i Europa. Hvorfor klager vi ikke?

Kilde: Politically Incorrect 6. og 8. april 2011.