april 25, 2011

SODEPAX

Nu er det 20 år - undskyld 30 år ! - siden, at organisationen SODEPAX blev nedlagt ifølge artikel i det kristelige blad ”Udfordringen”– nøjere sagt 1. januar 1981. Anledningen nævnes ikke. SODEPAX var den økumeniske institution, der dannede forbindelse mellem Vatikanet og Kirkernes Verdensråd, når det gjaldt social-etiske spørgsmål.
Det mærkelige navn SODEPAX er en forkortelse af ordene Society, Development og Pax – altså samfund, udvikling og fred. Den rent katolske del af foretagendet hedder ”Justitia et Pax” (Retfærdighed og Fred).

I Danmark blev Justitia et Pax oprettet i 1978. Formand blev Claus Munk Plum, tidligere laboratorieleder på Filadelfia i Dianalund, der var konverteret til Romerkirken nogle år tidligere. Formålsparagraffen oplyste, at man ”i lyset af evangeliet skal fremme og koordinere arbejdet for retfærdighed og fred.” Man skal videre ”klarlægge både årsager til social uretfærdighed, undertrykkelse og umenneskelighed og betingelserne for retfærdighed, udvikling og fred.” Det var op til bestyrelsen i hvert land at finde ud af, hvordan man skulde gribe sagen an.

Selvom Claus Munk Plum og hans organisation gik ret stille med dørene, lagde han dog ikke skjul på, at én af de vigtigste opgaver for ham var at tage sig af de homosexuelle, som han mente var underkuede. I 70´erne snakkede man meget om sex i alle nuancer, og man stopfodredes med fysiske detailler - helt ud i perversiteter, såvel i børnehave som skole og radio. Intet tydede på at menneskene dermed blev bedre. Tværtimod, samfundet syntes at fremvise stadig mere råhed, vold og kriminalitet.

Nævnte Claus Munk Plum deltog den 9. juni 1979 i det møde, som den kendte Fanny Truels Jensen fra ”Vesterbros Miljøværn” havde arrangeret i Nyborg i Børneåret 1979 for om muligt at få sat en stopper for børnepornografi. Hun havde inviteret mennesker, som hun troede havde samme indstilling som hun selv, da de på forskellig vis var knyttet til kirkelige kredse i Folkekirken, den katolske kirke og Kirkens Korshær o.l. Men hun tog fejl. Claus Munk Plum og John-Erik Stig Hansen, begge fra ”Justitia et Pax” afslørede til hendes forbløffelse deres etik ved at indtage en positiv holdning til børneporno ligesom nogle personer fra Kirkens Korshær,
I religionskrigen mellem kommunisme og kristendom havde kirken svært ved at finde sit ståsted, hvad den også senere havde. Kirken har svigtet i de etiske spørgsmål. Marxismen vandt indpas langt ind i kirkekredse.

Kilde: Tidsskriftet AKTION i ”Børneåret” 1979, nr. 10 og Familievärnets Telefonavis på Själland 16.1.1981