april 19, 2011

Himmelråbende forskel!

En gammel krigshelt i Norge tror i sin alderdoms naivitet, at man kan SAMARBEJDE med islam!!!
Der er himmelråbende forskel på militär krig og snigende 5. kolonne virksomhed, såkaldt psykologisk krig.
Sidstnävnte er så farlig, fordi godtroende folk ikke forstår dens våben og virkemidler.
Gertrud.HVORFOR IKKE BRUKE 9. APRIL TIL DEMONSTRASJON MOT ISLAM?


Jeg ser at motstandshelten Gunnar ”Kjakan” Sønsteby reagerer kraftig på at anti-islamister bruker 9. april til demonstrasjon mot den islamske inntrengingen i landet vårt. Må vel være såpass ærlig at jeg innrømmer at utspillet fra denne hedersmannen skuffer meg litt. ”Dette er helt håpløst og jeg reagerer kraftig på bruken av denne dato”, sier Sønsteby til en rekke aviser. Og så fortsetter han med å fortelle oss at den gangen, da tyskerne hadde lagt sin klamme hånd over landet, da førte han og hans kamerater, bla. Max Manus en kamp for demokratiet. Og takk for det, Sønsteby! Men så fortsetter ”Kjakan” å fortelle oss, at det blir helt feil å si at muslimer i Norge utgjør en trussel mot det norske demokratiet i dag. Han har mer tro på tillitsfullt samarbeid med disse, sier han. Tja, jeg veit ikke om jeg er den som burde sette på plass en gammel krigshelt som Sønsteby? Men jeg skulle gjerne vite om han har satt seg noe videre inn i Koranen og alt den står for? Han burde nok først lest litt derfra, så ville han nok fort fatte og begripe at demokrati har intet med islam og sharialover å gjøre!

Det hadde kanskje vært litt mer interessant og fått vite hva den 22 år gamle ”Kjakan” hadde ment om islams inntog i kongeriket, om det hadde skjedd for 70 år siden? Vel, den kampviljen en viste den gangen, den er vel så som så når en har passert 93 år, eller hva? Jeg anser Sønsteby for en stor mann, men han er nok litt på bærtur nå med sine uttalelser. For han burde sannelig vite at islam har pent lite med vårt demokrati å gjøre! For det eneste islam har til overs for demokrati, det er dets mulighet til å misbruke det samme demokrati, når de en dag klarer å få flertall. Akkurat slik nazistene i Tyskland gjorde i sin tid. Og når dette er oppnådd, da blir det så som så med andre sitt demokrati og deres rettigheter, slik som ytringsfrihet og religionsfrihet.

Etter min mening så har islam og nazismen flere klare fellestrekk, for begge to – både islam og nazistene hater jødene av hele sitt hjerte! Og begge bruker gjerne demokratiet for å oppnå flertall, for deretter å avvikle det samme, og forby alt annet. De anser seg selv som overmennesker og høyt hevet over andre. Derfor ser jeg det ikke som galt at 9. april brukes for å markere motstand mot islam, men finner det derimot høyst passende! Men her ser det ut som undertegnede og Sønsteby er ganske uenig.

Nei, det er ikke å stikke under en stol at denne mannen drev med respekt å melde, en del guttestreker sammen med Max Manus og andre tøffinger, der de sprengte en del bygninger og kaianlegg i Oslo under krigen. Og der de gjorde livet surt for tyskerne. Men den virkelige motstandskampen i dette landet, den skjedde i Nord-Norge, og den ble sterkt tonet ned. For historien skrives jo i Oslo, og ikke i nord.  Og det jeg vil fram til, det er hvorfor Sønsteby skal gis slik autoritet til å vite hva som er rett eller galt i denne saken. Ja, når det gjelder muslimenes innvandring og forandringen av Norge. Hvorfor tar ikke disse journalistene også kontakt med min gode venn Erik Gjems-Onstad, som er en av de høyst dekorerte krigshelter i dette landet? Hvorfor skal vi bare vite hva Sønsteby mener?

Jeg kan aldeles ikke se noen god grunn til at Gunnar Sønsteby skal tillegges større vekt enn hva en vektlegger Gjems-Onstads meninger. Men vi vet hvilke syn og mening han har om innvandringen til Norge, og det passer vel ikke at slikt kommer på trykk, eller hva? Jeg beklager å si det, men jeg må få det sagt – for det er nærliggende å tro at veteraner som Sønsteby har gjort krigen og 9. april til et symbol på sin egen identitet. Selv om jeg ikke akkurat klandrer ham for det. Men jeg føler det er grunn til å minne ham om at vi alle kan ta feil – også Sønsteby.

Det er vel også i tider som disse, god grunn til å huske litt av historien, og minnes såkalte ”autoriter” som ble lurt og gikk i fella, og som trodde på ”peace in our time”. Ja som viftet med en litt lapp som var en avtale, inngått med Adolf Hitler. Så en ser at selv en statsminister kan ta feil. Og det samme kan krigshelter gjøre!  Nei, en må ikke la seg lure av noe som er atskillig verre og langt fra noe bedre enn nazismen. Her burde også AP-sekretær Raymond Johansen vise litt større kunnskap. Men gamle SV-folk er neppe i stand til å omstille hodet, og se farene som ikke bare lurer på oss her i Norge. Men i hele Europa!


Amund Garfors

Ankenesstrand.
9. april 18.04.11