april 10, 2011

Noen ganger er det ikke ålreit

Jeg har stor sans for Odd Børretzen. Han har en uforlignelig stemme, og visene hans er morsomme, og tankevekkende. Han har én som poengterer at “noen ganger er det ålreit”, og det er så sant som det er sunget. Men like sant er det at mange ting er verre enn snerke på leverposteien, og Børretzen er særlig forarget på måkene. “De skriiiker”, klager han, “og oppfører seg som dyyyyr. Og sånn er menneskene også.”

Han har så rett. Det er spesielt én gruppe mennesker som stadig skriker, og som oppfører seg langt verre enn dyr. Millioner av dem går stadig i demonstrasjonstog med bål og brann og skrik og skrål på grunn av harmløse karikaturer i aviser på den andre siden av kloden, stormer ambassader, lemlester og dreper sakesløse mennesker med de særeste påskudd. De er som nitroglyserin, flyr i lufta ved det minste trykk, som karbid som freser over en vanndråpe. Nå senest har noen tusener stormet et FN-kontor i Afghanistan, og halshugd mennesker som i sitt salige enfold var kommet dit for å hjelpe dem til en bedre tilværelse. Motivasjonen? Et eksemplar av deres angivelig hellige bok var blitt brent i Florida!

Selv vil jeg foreslått en annen håndtering av Koranen, om den bare var blitt trykt på kreppapir.

BJARNE DAHL
Høvik

10.4.11 til: