april 23, 2011

En nordmand om det finske valg


Se til Finlan

Politikerne og mediemenneskene er rystet over valget i Finland. Tenk at et parti som er skeptisk til innvandringen får 19 % oppslutning. Det virkelig forbløffende er at ikke langt flere fylket seg bak “Sannfinnene”, så mye mer som partiet vegrer seg for å betale for grekeres og portugiseres liv over evne.


Vi nordmenn bør se til Finland, og følge finnenes eksempel. De har alltid måttet slåss for landet sitt, i 1939/40 og i “Fortsettelseskrigen” slåss de slik vi burde slåss i 1940, og tross skuffelsen de måtte føle over vårt og Vestens svik, og uansett påtvungen “Vennskapspakt” med Sovjet, var vi aldri i tvil om hvor finnene hadde stått, om den kalde krigen var blitt glovarm.

Historien har lært finnene at frihet kan ha en pris, og folket har vært villig til å betale. Krigskirkegårdene er talende bevis på det,

Jeg fikk en gang under den kalde krigen anledning til å spørre den finske forsvarsattasjéen om årsaken til at det finske forsvaret kunne mobilisere så mange flere soldater enn oss, i forhold til folketallet. Var kanskje kravene til stridsdyktighet mer lemfeldige? Svaret unngikk å trekke uheldige sammenligninger. Det kunne vært fristende å si at finnene har måttet vinne friheten selv, de har ikke fått den som resultat av andres innsats. Men han svarte bare at motivasjonen og forsvarsviljen var sterk i Finland, og at enhver ekte finne gikk med mobiliseringskortet sitt i “plånboken”.

Dette var i en tid da kvinner og menn som i dag sitter i regjeringen hos oss gikk rundt og skrek “Heller rød enn død” og “NATO ut av Norge”. I dag har de samme menneskene andre slagord, som “Ja til et fargerikt fellesskap” og “En fremmed er en venn du ikke kjenner” og lignende svada.

Det har vært forsøkt å vekke motstanden mot invasjon og den mer snikende infiltrasjonen, men hos oss har det store flertallet gang etter gang stemt på de samme falske profetene. Skal tro om tiden snart er moden for en omveltning, med et parti for “Sanne Nordmenn” så lenge landet ennå er vårt?Skrevet av Bjarne Dahl, Bærum. Lørdag 23. april 2011