april 18, 2011

Pædagoger og børneteaterarbejdere krænker forældreretten

Karin Sörbring skriver i Expressen 18.4.2011 om ”Tittarstorm om nya sexfilmen för barn”


Sex personer anmälde "Sex på kartan" till granskningsnämnden för radio och tv. De tyckte att filmen innehöll barnpornografi, att den visade bilder på ungdomar under 15 år som hade samlag och att den var kränkande för unga och kvinnor.

Se tidligere omtale på Snaphanen:
samt Spydpigen 27.1.2011 med artikel fra ”Världen idag” 24.1.2011

Og igen kan man se tilbage og konstatere, at denne arrangerede udvikling ikke er ny, men allerede var godt i gang for tredive år siden:

Børnene brikker i politisk spil
Der kan formentlig i den kommende tid ventes forstærkede forsøg på yderligere at adskille børn fra deres forældres påvirkning og opdragelse, samt yderligere forsøg på at nedbryde de kristne værdinormer.
Således kan det oplyses, at det nyeste nummer af Børneteateravisen er en temaavis, der udelukkende handler om kønsroller i børneteatret.

Børneteater og seksualitet
Under overskriften ”Kvinderoller i børneteatrenes forbrugervejledning” skriver adjunkt ved Aalborg Universitetscenter Elin Anderen bl.a. følgende i Børneteateravisen: ”…Vi ved, at perioden fra 3-års-alderen og til 7-8-9-årsalderen – i psykoanalysen også kaldet den falliske periode – udover de anskuelige og dermed også lettere håndterlige sociale imitationsprocesser også rummer mere dybtgående (sociale) identificationsprocesser, der er grundlæggende for personlighedsdannelsen og dermed også for dannelsen af kønsidentitet…”
”Det er ikke nok, at vi forsøger at indpode gode sociale normer, giver vores piger biler og rumstationer og drenge dukker og dukkevogne, hvis vi f.eks. reagerer negativt, når pigerne onanerer, men lader om om vi ikke ser, at drengene leger med deres små tissemænd. Hvis vi som kvinder deler mænds foragt for vores køn, og det gør vi, så er det formodentlig den foragt vi videregiver, selv om vi vil noget andet, både mænd og kvinder….”
”Kan vi gøre seksualiteten mere åben i forhold til mindre børn? Kan vi som voksne børneteaterarbejdere og opdragere også arbejde med den infantile (fremmedordbog: barnagtige, barnlige) seksualitet – eller bredere: de mere ubevidste processer i identitets-dannelsen hos begge køn”, spørger Elin Andersen (der også er med i redaktionen af Børneteateravisen) videre.

Politiske børneopdragere
Det er intreressant at se i ovenstående citater. At Elin Andersen først gør opmærksom på, at det er i 3-9-års-alderen, at børns personlighedsdannelse foregår, for dernæst at slå fast, at børneteaterarbejderne også er opdragere. Og det, børneteatrene efter hendes mening skal opdrage vores børn til, det er altså bl.a. fri sex. ”Kan vi gøre sekssualiteten mere åben i forhold til mindre børn”, spørger hun jo direkte. Et klart bevidst forsøg på yderligere at nedbryde den kristne seksual-etik.

Børnehaver
Med hensyn til børnehave-området efterlyses der også stadig oftere friere forhold for børns sex-lege. Bl.a. kommer det klart til udtryk i et interview med journalist Bente Hansen i bogen ”Liderlige Lolita”.
Først blev der indført obligatorsk seksualundervisning i folkeskolen, sidenhen blev denne undervisning gjort integreret, og nu skal den altså føres helt ned i børnehaverne. At der ikke er tale om en ubegrundet frygt ses bl.a. af, at Borgens Forlag nyligt har udgivet en bog ”Ved du det?” (anmeldt i Udfordringen i sidste måned), der siges at være en bog, der danner en god ramme om en snak med børn i 5-8 års-alderen om følelser og sex.” Dette til trods for, at bogen såvel i sit billedmateriale som i sproget til forveksling ligner et pornoblad.

Luk øjnene op!
Ovenstående eksempler viser, at vi som forældre virkelig har grund til at lukke vores øjne op. Vi må ikke være blinde for, at vores børn påvirkes gennem børnehavepædagoger, børneteaterforestillinger i børnehaver, på biblioteker og på skoler, og vi bør alvorligt sætte os ind i, hvad vore børn ser og påvirkes af disse steder. Det er vore børn (og vore eget) åndelige fundament, det gælder. Og det må ikke sættes over styr i et forsøg på at tilfredsstille sig selv materielt.
Bent Dahl Jensen (i avisen ”Udfordringen” nr. 5, 1980, genoptrykt i tidsskriftet AKTION  nr. 6-7, 1980.


Spydpigen stemmer i:
Forældre, se jer for!
Følg med i, hvad man viser og fortæller jeres børn!