marts 07, 2010

Væk med profeten!

Metropolitanmuseet i New York, der er grundlagt i 1870, rummer den største og vigtigste samling af islamisk kunst i Vesten, omkring 60.000 stykker, men nu vil museet tage alle Muhammedbilleder ned, herunder også ”Himmelfarten” fra 1514 af en ukendt maler. Det bliver således næppe udstillet, når museet efter en millionrenovering åbner igen 2011. I ældre tid blev profeten ofte gengivet, især i Centralasien, men da de konservative muhammedanere i dag holder stift på, at profeten ikke må afbildes, fjernes de, og lokalerne for ”islamisk kunst” vil herefter blive navngivet med de geografiske oprindelsesområder: ”Arabiske Lande, Tyrkiet, Iran og Centralasien”.

Hvad gør man ikke for at undgå tåbelige spektakler?

Kilde: den tyske Politically Incorrect 11. januar 2010.