marts 07, 2010

Sexgalskab

Apropos den svenske artikel om ”villebrådsmentalitet” her på bloggen den 4/3.
De to bedste våben til nedbrydning af et samfund indefra er overdreven sex samt narkotika. De er da også blevet brugt i rigt mål, siden 68´erne deklarerede deres revolutionsidéer. Da det ved politiske ændringer gælder at få fat i de yngre generationer, blev børnenes uskyld frataget dem allerde i børnehaven.
Sexundervisningen i Danmark havde tilsyneladende ikke noget med kærlighed at gøre. Man brugte skolebøger, som i udlandet blev beslaglagt eller forbudt som uanstændige eller direkte pornografiske. Vore egne politikere fandt sexpropagandaen i orden, indtil sundhedsministeren i 2004 stoppede en sexundervisnings-CD, han fandt for grov.

Nu peger en undersøgelse i Storbritannien på en forbindelse mellem den påførte, ofte præmature, overdrevne sexinteresse og tendensen til at se på kvinden som et stykke vildt og anse aggressiv sex som noget normalt.

I Sverige har to organisationer: Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) og Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), i årevis drevet intensiv propaganda med accept af alle former for sex, fra sodomi til pædofili. Politikere og myndigheder er ofte mænd, der desværre gerne lukker øjnene for de skader, der er forbundet med løssluppen sex, måske med den tåbelige undskyldning, at de selv kikkede i pornoblade i teenage-årene.
.
Sverige har nok det højeste antal anmeldte voldtægter i Europa. Det er 6-doblet siden 1975. – D.v.s. fra dengang, man havde introduceret sexundervisning i skolen, angiveligt for at unge piger ikke skulle komme galt af sted af ren uvidenhed. Rimeligvis var det et påskud for at kunne sprede dette velfungerende samfundsnedbrydende våben til en större kreds.

Den 12-årige skotske Lena Zavaroni optrådte på dansk TV i 1974. ”Aldrig før havde man set en lille pige, som med genneminstruerede, sexede bevægelser sang og skabte sig som en voksen dame.” Hun dannede skole. Snart optrådte småpiger i sexet tøj og udfordrende opførsel på scenen ved sangfestivals og lignende.

Sagen er ikke blevet bedre med EU´s masseimport af mennesker med en religion, som er fuldkommen sex-fixeret med en hidtil ukendt sjoflende nedvurdering af kvinden som et ligegyldigt stykke legetøj og fødemaskine. Skabt til at ”bruge” og voldtage! Synet på børn er ikke stort bedre. Pædofili er almindeligt i islam og synes også at være accepteret i ovennævnte to magtfulde svenske sex-organisationer. Det ene forbund har fået foden indenfor i FN og skal kunne rådgive alverdens lande i multi-kulti-sex. Måske står organisationerne også bag den kendsgerning, at EU-Lissabontraktaten – vores allesammens feudale grundlov – har åbnet for lovliggørelse af pædofili i Europa. Det bliver vel så næste træk i sexgalskaben.