marts 05, 2010

Koldioxiden är oskyldig

Sture Åström om Tre synpunkter i klimatdebatten

Publicerad: 2010-03-03, Uppdaterad: 2010-03-04

http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/03/koldioxiden-r-oskyldig

Man behöver inte vara forskare för att förstå att koldioxiden är oskyldig. Den har inte påverkat klimatet förr och den kan inte göra det nu. Till yttermera visso beror den ökning av halten koldioxid i atmosfären, som vi nu kan se, inte främst på människans utsläpp av förbränningsgaser.

Om författaren
Civilingenjör med värme och kyla som specialitet. COP 15 i Köpenhamn har inspirerat mig till att studera fakta, vilka gör IPCC till en fullskalebluff.

De varma perioderna under bronsåldern och vikingatiden är väl dokumenterade. Till och med Phil Jones, den fuskande chefen för the Climate Reaearch Unit, CRU, vid East Anglia University, har medgivit att det nog faktiskt var varmare då. Då hade människans eldning säkert inte någon påverkan. Lika lite påverkade koldioxiden, när den "Lilla Istiden" inträffade på 1600-talet. Och inte heller då det blev varmare därefter.

Men det finns ett experiment i fullskala, som dessutom visar att människans bidrag till halten i atmosfären nog är ganska litet. Under den stora depressionen minskade produktionen av fossilt kol från 1 200 miljoner ton 1929 till 900 miljoner ton 1932. Under samma tid steg halten koldioxid från 306 ppm till 307 ppm helt i linje med en obruten kurva tidigare och därefter. Jordens temperatur anges ha ökat 0,06 grader under samma tid, också på den kurva som löpt före och efter.

Konklusionen är enkel. Den dramatiska minskningen med 25 % av människans förbränning har inte märkts i atmosfären. Det måste således finnas andra källor för koldioxiden, som är större än vår förbränning.
Här bör vi ha i minnet att haven innehåller 50 gånger så mycket koldioxid som atmosfären och i olika sediment kan det finnas 2 000 gånger så mycket. Därifrån kan den frigöras dels då haven blir varmare och dels i vulkaniska processer.
Lugnande är det också att tidigare larm om polarisarna visat att de återhämtar sig även från stora minskningar av omfattningen. I en rapport 10/10 1922 till State Department i USA från konsuln i Bergen, George Ifft, meddelar denne att den norske forskaren Adolf Hoel gjort märkliga upptäckter på en expedition till Spetsbergen.

Det var mindre is än någonsin observerat förr. Expeditionen kunde segla ända upp till 81° 29' i isfritt vatten. Flera glaciärer hade helt försvunnit. Golfströmmen var varm ända ner till 3 100 meter. En skeppare berättade att innan 1917 var den normala sommartemperaturen i vattnen runt Spetsbergen 3°, medan han 1922 uppmätt 15°. Torsk och säl hade försvunnit, medan det var gott om sill.


De naturliga variationerna i klimatet är uppenbarligen mycket större än vad IPCC förstått. De har försökt bevisa sin hypotes om koldioxidens växthuseffekt i 20 års tid, fast indikationerna på att den varit falsk funnits hela tiden, och nu blivit mångfaldigt bekräftade. Det är rent dilettantmässigt och bör snarast leda till att IPCC läggs ner.

Den mycket intressanta rapporten från 1922 finner ni här: http://docs.lib.noaa.gov/rescue/mwr/050/mwr-050-11-0589a.pdf


Sture Åström