marts 04, 2010

Kvinden som jagtbytte.

Hvorfor har Sverige så utrolig mange voldtægter?
Det er ikke kun på grund af indvandringen af sexfixerede fremmede. Sverige har to magtfulde sexorganisationer, som i årevis har propaganderet for al slags sex og har forstået at gøre sig gældende som lobbyvirksomheder for myndighederne.

En olustig svensk villebrådsmentalitet

(en kedelig svensk jagtbyttementalitet)

I helgen (28/2) släppte brittiska BBC nyheten att regeringen i Storbritannien presenterat en utredning som varnar för att barn överexponeras för sexuella bilder. Författaren Dr Linda Papadopoulos menade att det finns ett klart samband mellan de föreställningar som sprids om sexualitet via exempelvis medierna och det våld som förekommer mot kvinnor. Hon betonade: ”De uppgifter som samlats in i granskningen visar ett tydligt samband mellan konsumtion av sexualiserade bilder och en tendens att se kvinnor som objekt och godkännande av aggressiva attityder och beteenden som norm".
(RFSL) og Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU),
Den brittiska rapporten är något för svenska beslutsfattare att fundera över. Här i Sverige har nämligen antalet anmälda sexualbrott sexdubblats sedan 1975. Och en stor del av förra årets anmälningar gällde sexual-brott mot barn: utnyttjande, övergrepp och förförelse. Därför är det obegripligt att de två svenska lobby-organisationer som tydligast har bidragit till att översexualisera det offentliga rummet, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) och Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), regelmässigt inbjuds till skolor för att undervisa svenska barn om sex och samlevnad. På så sätt presenteras förvridna och människofientliga föreställningar om sexualiteten – som i grunden och i sitt rätta sammanhang är något positivt och livsbejakande. De båda organisationernas förvrängda människosyn tydliggjordes våren 2002, då Folkhälsoinstitutet stoppade en reklamkampanj som de tagit fram tillsammans med myndigheten.

Reklamkampanjen ”Happy hunting” var tänkt som en sommar-kampanj mot spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar, men Folkhälsoinstitutet vände sig mot att utformningen anspelade på jakt – och hoppade av. Synen på motparten som ett villebråd blev helt enkelt för mycket. ”Vi har testat materialet och varken tjejer eller killar vill vara något offer i samband med sex”, sade Kristina Ramstedt, chef för avdelningen för levnadsvanor och tillsyn, till Dagens media. RFSL och RFSU menade i stället att kampanjen var ”lustbejakande och väckte ett glatt och nyfiket intresse i målgruppen, och stor uppskattning inom både RFSL och RFSU”.

Till denna villebrådsmentalitet ska läggas de båda organisationernas oförmåga att inse barns behov av en fredad zon från vuxnas krav på gränslös sexualitet. Ledamöter i RFSU:s årskongress beslutade våren 2007 att fokusera på barns sexualitet. Och samtidigt som Folkhälsoinstitutet stoppade reklamkampanjen ”Happy hunting”, publicerade Världen idag artiklar som visade att det förekom öppen barnsexhandel på RFSL:s hemsida. Artiklarna, som var skrivna av frilansjournalisten Nuri Kino, vann Guldspaden och nominerades till Stora journalistpriset. För den som i ett missriktat försvar av RFSL hävdar att publiceringen av dessa fakta var ett uttryck för diskriminering, kan tilläggas att Stockholms fria tidning i december 2006 uppmärksammade att QX Qruisers hemsida, som står RFSL nära, användes för att sprida barnpornografi. Tidningen konstaterade att många av de pojkar som avbildades såg ut att vara långt under 18 år. Flera bilder visade iscensatta våldtäkter där äldre män förgrep sig på tonårspojkar. Hemsidans policyansvariga meddelade att de hade kontrollerat bilderna och funnit att de inte bröt mot Qruisers policy. RFSL och RFSU har alltså gång på gång diskvalificerat sig när det gäller att kunna definiera vad bra sex innebär. De har heller inte insett att återhållsamhet och avhållsamhet ger förutsättningar för en intimitet där en sann och livsbejakande sexualitet kan utvecklas i kärlek, glädje, hänsyn och trofasthet.

Ruben Agnarsson
ledarsidan@varldenidag.se
3.3.2010