marts 04, 2010

Tøger igen.

For tre hundrede og tooghalvtreds år siden, den seksogtyvende februar, skete der et stort og dyrt forræderi mod Danmark. Vi måtte afgive store dele af landet til svenskerne på grund af Corfitz Ulfeldt. Disse landsdele, der nu er under det svenske misregimente, er siden blevet besat af muslimske tropper, der i de større byer har overtaget magten helt og holdent. I dag på samme dato anno 2010 har en kollega til Corfitz Ulfeldt, hr. dhimmificerede overchefredaktør Thøger Seidenfaden på POLITIKEN gentaget handlingen for det resterende Danmark - dog trods alt uden at lade os komme under svensk herredømme. Forræderiet foregik i direkte samarbejde med de selvsamme besættelsesmagter, der har annekteret Sydsverige, det gamle Danmark.
Vi skal skam støtte Seidenfaden. Lad os samle sammen til en skamstøtte.

Poul Berg


Kilde: Jydske Vestkysten 2.3.10