marts 19, 2010

Politiske rævestreger

Her er et godt skoleexempel på rævestreger i myndighederne. Det er fra Sverige, men kunne være fra hvor som helst! Man skal aldrig tro blindt på myndigheder eller på ”folkhemmet”, den gode stat.

Sverige er godt på vej til en større skolereform, og nu opdager man så, at den, der står bag skolelovsforslaget, Mikael Hellstadius, tidligere har deltaget i flere hemmeligholdte undersøgelser imod kristne friskoler. At det autoritære Sverige er negativ til privatskoler, hjemmeundervisning og kristendom er en kendt sag.
Den kristelige avis, ”Världen i dag” har gransket skolevæsenets interne papirer. Det viser sig, at Hellstadius i begyndelsen af 2000-tallet, da han hed Mikael Sandstrøm, sammen med sin sambo Anna Hellstadius, telefonisk gav sig af med at udfritte elever fra Livets Ords kristne privatskole, tilmed mindreårige børn, uden forældrenes vidende eller accept. Nogle elever blev tilmed indkaldt til skolevæsenet.
Metoden var så uhørt, at skolevæsenets chefjurist, Göte Appelberg i de interne papirer meddelte, at man risikerede anmeldelse til justitsombudsmanden.
Efter at have gennemført elevinterviews i al hemmelighed indledte man formelle undersøgelser af de kristne privatskoler. Rapporten herom lå klar i oktober år 2000.
Den følgende måned tog parret Sandstrøm og Hellstadius fat på en intrigant telefonrundringning. Nu til forskellige myndigheder i Uppsala angående Livets Ords skole. En mor havde beklaget sig over skolens behandling af hendes datter. Man oparbejdede nu kritisk holdning til skolen ved at presse på forskellige myndigheder og gav tilmed en journalist den opgave at lave en film om sagen, og også han gik ind i en telefonkampagne for at få elever til at udtale kritik mod deres skole.
I januar 2001 var alt klappet og klart, og Anna Hellstadius, der kun tilfældigt og tidsbegrænset var blevet overladt til skolevæsenet af generaldirektør Bosse Ringholm (S) på Arbejdsmarkedsstyrelsen, vendte tilbage til sit egentlige job. Mikael (Sandstrøm) Hellstadius fik snart efter en stilling i Uddannelsesministeriet, og skolevæsenets chef Per Bergdal besluttede, at det indsamlede materiale skulle ”indgå som beslutningsgrundlag for kommende tilsyn”.
Dette tilsyn begyndte april 2001 samtidigt med at Mikael Hellstadius tiltrådte sin stilling i ministeriet og kort efter at skoleminister Wærnersson havde kundgjort en kommende opstramning imod privatskolerne.
Kilde: Världen idag 15.3.2010