marts 28, 2010

Får skolebørn ikke alle den samme p.k. holdning?

I Sverige er man på vej med en skolereform. Fornylig afsløredes det (se Spydpigen 19.3.2010), at ansatte i skolevæsenet havde lavet hemmeligholdte forundersøgelser, der ikke var fine i kanten: man havde uden forældrenes vidende udfrittet elever på privatskoler for eventuelt at finde noget usympatisk, man kunne hænge sin hat på i den p.k. modvilje mod privatskoler. Er privatskoler ildeset, så er det naturligvis endnu værre med de forældrer, der hidtil – helt legitimt - selv har undervist deres børn.

Sidstnævnte kategori er nu uønskede. Hvorfor mon? Får børnene ikke de rigtige politiske holdninger?
”Lovrådet”, som juridisk granskar fremsatte lovforslag, kritiserede forslaget og mente, at det burde formuleres klarere, hvilket dog ikke er sket.

”Særlige grunde” for tilladelse til hjemmeundervisning kan f.eks. dreje sig om børn, der er på rejse eller går i skole i udlandet eller deltager i filmindspilning”Rigsorganisationen for hjemmeundervisning” tror, at mange alligevel vil søge om tilladelse til hjemmeundervisning til efteråret 2011, hvor loven skal træde i kraft, for interessen for hjemmeundervsning er tiltagende, og spørgsmålet engagerer langt flere end de direkte implicerede.