marts 23, 2010

Snaphanen skrev forleden, at svenske skoler kunne lade ”racistiske” elever dumpe:

”Samfundskundskabslærer” Markus ved Aniara-gymnasiet i Gøteborg siger, ”En elev som systematisk fremfører udemokratiske synspunkter og anvender sig af udemokratiske symboler i mit klasseværelse, og som ikke vil ændre sig, ham er jeg nødt til at lade dumpe i mit fag.” Det fremgår ikke nærmere hvad “udemokratiske synspunkter” endsige “symboler” er. Det afgør Markus åbenbart selv. Da skolen ikke vil lukke Sverigedemokraterna ind til den sædvanlige politisk information før rigsdagsvalget, fordi de ifølge skolen ”er udemokratiske” peger det på, at det drejer sig om SD.

Denne trusel afslører med al tydelighed Sveriges autoritære og dikatoriske fremfærd og totale mangel på demokratiets grundlæggende værdier.

Men det er ikke noget nyt. I den danske udgave af ”Sveriges Tragedie, udgivet af ”Dansk Kultur” på forskningsforlaget Rafael 2007 omtales en lignende historie:

”Politisk-ukorrekte kan dumpe!
Tre elever i niende klasse på Ytterbyskolan i Kungälv gjorde hitlerhilsen og skreg „Sieg Heil“ på gangen foran en halv snes kammerater i februar 2006.
Skoleledelsen kundgjorde da, at hvis elever havde nazisympatier og/eller racistiske holdninger, kunne de risikere at dumpe i faget samfundskundskab. Skolevæsenets chefjurist misbilligede dette tiltag. Men rektor Ann Charlotte Brandberg mente, at man må kunne fremvise demokratisk opførsel for at kunne få godkendt i samfundskundskab. Hun henviste til undervisnings-planen, som siger, at hvis man ikke kan arbejde demokratisk, så lever man ikke op til undervisningsplanen, og så skal det ses på karakterbogen. Man må ikke råbe bøsse eller lesbisk, hore, udlænding, sortskalle eller skrup af herfra, men hun undgik at komme nærmere ind på politiske holdninger.

Truslen om at lade elever dumpe vakte opsigt og debatteredes i de ellers så forsigtige massemedier, ligesom mange hjemmesider fandt det ganske udemokratisk at give karakter efter elevernes politiske holdninger. Var det overhovedet lovligt? Men „sagen“ var også blevet anmeldt til politiet, og i juni blev de tre, hvoraf en på 15 år, dømt til dagsbøder og samfundstjeneste for hetz mod folkegruppe.