marts 01, 2010

Mangel på disciplin = kaos

Det svenske TV-program ”Kunskapskanalen” handlede 28/2 om skolen.
Sverige er et meget autoritært land set med danske øjne. Alle børn skal have samme skolegang, og anden form for undervisning er ugleset og kan føre til, at barnet tages fra forældrene, ganske uafhængigt af undervisningens kvalitet. Noget lignende er tilfældet i Tyskland.

Og så er sandheden nok den, at det er de bedst udrustede forældre og børn, som fravælger kommuneskolen, hvad enten de vælger privatskoler eller selv påtager sig undervisningen hjemme.

I diskussionen om, hvor undervisningen skal foregå, taler forældre og lærere klart forbi hinanden. Fungerer en folkeskole godt, fremhæver lærerne de positive sider af kommuneskolen, men de dårlige – og dem er der en del af – hører man næppe om.

Som bekendt gjorde 68´erne hvad de kunne for at revolutionere samfundet. Det lykkedes langt mere end de fleste aner. Fjerner man syldestenene, vakler bindingsværket. Psykolog Jesper Jensen og konsortier udryddede disciplin i skolen ved hjælp af ordmanipulation: disciplin var ”den sorte skole”, hvor der vankede hårde høvl. Ordet ”disciplin” ligestilledes med prygl som var det et synonym!
Men uden disciplin kan man ikke lære noget. Der skal ro og orden til at tænke og suge til sig.
For at imødekomme situationen skar myndighederne ned på de faglige krav.