marts 21, 2010

Godt med national diskussion af EU-udvidelse.

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt, glæder sig over, at en tysk højesteretsdom sidste år sætter grænser for EU-Kommissionens udvidelsesiver. Det betyder aktuelt, at en eventuel optagelse af Island i EU forinden skal debatteres i det tyske parlament."Det er kun godt og rigtigt, at et nationalt parlament skal tages med på råd fra begyndelsen og ikke først, når en ting allerede er vedtaget og ligger klappet og klar. Den tyske højesteretsdomstol fastslog i juni sidste år, at parlamentet fuldt ud skal deltage i ny EU-lovgivning, når denne har afgørende betydning for EU", siger Morten Messerschmidt.

"Hvis demokratiet i EU overhovedet skal have nogen gang på jorden, burde også danskerne og Folketinget på linje med de øvrige medlemslandes nationale parlamenter og befolkninger tages med på råd i forbindelse med udvidelser af EU. På den måde kunne vi formentligt have undgået den alt for hurtige optagelse af Rumænien og Bulgarien. Udvidelser betyder ikke kun noget for de lande, som optages, men så sandelig også for eksisterende medlemslande og deres befolkninger", siger Morten Messerschmidt. "Der er ingen tvivl om, at forsinkelsen af Islands optagelse vil være en gevaldig kilde til irritation for de fleste føderalister, men de har godt af denne lille lektion i demokrati. Jeg tvivler ikke på, at det næste EU-topmøde den 25.-26. marts vil give grønt lys til en optagelse af Island, men nu må man altså pænt vente på det tyske parlament. Sådan burde også danskerne tages med på råd", siger Morten Messerschmidt.

Yderligere om sagen på:
http://www.theparliament.com/no_cache/latestnews/news-article/newsarticle/lisbon-treaty-delays-iceland-eu-bid/

Kilde: Pressemeddelelse fra DF Bruxelles, søndag den 21. marts 2010/kaho