marts 23, 2010

Fra 68´ernes røde front

Jeg ser, at bloggen ”Med deres egne ord” giver en bunke meddelelser, bl.a. i øjeblikket om Bente Hansen. Da også andre måsker er interesserede, så er der yderligere lidt nøgne oplysninger her, som ikke er behandlet i nogen artikel:


Bente Hansen:
Sammen med Hans Henrik Jacobsen red. af ”Studenteroprøret, Gjellerup 1968. /Underviser i litteratur og sociologi på Kbh.s Univ. /Indlæg i Information 4.12.73 pro VS sammen med Jesper Jensen, Peter Ege m.fl. /Redaktør af ”Politisk Revy” (år ?). /Har slrevet ”Den marxistiske litteraturkritik” og ”Forfattere imod Kapitalismen”. /”Kapitalisme, Socialisme, Kommunisme”, en bog for bør nog voksne, 2. rev. og udv. Udgave, 4. oplag, Reitzel 1975. /I Demos´s nye bestyrelse af 27.3.76 og red.chef på Information fra ca. 1.6.1976 og indtil (dato ?) 1977. /Sammen med Ebbe Reich m.fl. i red. af ”Fælleden”, omtalt i bladet ”Købehavn”./
BT-debat 9.11.79: ”Børnene er jordens salt” (red. Af Bente Friis). /BT 27.7.79: ”Jeg er plaget af søvnløshed” – har taget mange sovepiller. /Ved Indokina-ugen 17.4. – 24.4. 1971 talte B.H. –som red. fra Politisk Revy - imod USA foran Chr.borg 24.4.71 kl. 15.30 (annonce i ”Unge Pædagoger” nr.3 1971. /Kammeratlig kritik af skolekampen i ”Vindrosen” 2 1973. /Deltog i Kirkedage 1980, sektion 3. /Helsides interview med Bente Hansen i JP 21.9.1980 ved Alice Vestergaard: B.H. har også arbejdet ved ”Algier frit”, ”Frit Danmark”, ”SF-bladet, Aktuelt og Rødstrømpepjecer. /Skuespillet ”Kvinderne i Herning” (med egne studier som textilfabriksarbejderske). /Digtsamlingen ”I virkeligheden”, 1980, om egne erfaringer som enlig mor, anmeldt af Eva Bostrup Fischer i JP ca. 19.9.80. /Stor art. Om Bente Hansen i Exbl. 18.9.80 af Karen Thisted. /Indlæg i JP 9.11.80: ”Vi kan forsvare os uden militær."./ Foredrag på Jægersborg Bibl. 25.11.81 ”Om Kvindevilkår”. /Engageret i ”Kvinder for Fred” (Pol. 24.5.82). /Debat hver uge i Søndags BT fra okt. 1983. /Om Maria Stenz og Jens Nauntofte i BT 8.12.83. /Sammen med Camilla Skousen, Jesper Høm, Jørgen Schytte, Gregers Nielsen og Roald Pay: ”Dengang i Tresserne”. /
Bente Hansen er søster til Litten Hansen