marts 24, 2010

Kirkens Korshær

Hodjas udmærkede blog - http://hodja.wordpress.com/ kom til at forvexle Kirkens Korshær med Frelsens Hær på tale om stenkastning i Stengade. Sådant kan ske, men Frelsens Hær gør så vidt jeg kan se et godt stykke arbejde og fortjener ikke at blive forvexlet med Kirkens Korshær.
Set med min øjne er der Fanden til forskel, hvilket nok fremgår af nedenstående.


Kirkens Korshær

I 70´erne: Formand: Pia Kiørbo. Chef: præst Ole Jensen. Forretningsfører: G.E.Gunnersen.
Korshærsbladet: redaktør Ole Jensen, Åse Myhr, Erik Strid, Leif Bonning. Bladet anmeldt i kronik i Kristeligt Dagblad 21.12.73. Bladet positiv til Tine Bryld og meningsfæller i narkospørgsmål.

Da Fanny Truels Jensen fra ”Vesterbros Miljøværn” i Børneåret 1979 ønskede at få sat en stopper for børnepornografi, arrangerede hun et møde om emnet i Nyborg 9.6.1979, som hun håbede kunne munde ud i en positiv indsats. Hun inviterede mennesker, som hun troede havde samme indstilling som hun selv, da de på forskellig vis var knyttet til kirkelige kredse i Folkekirken, den katolske kirke og Kirkens Korshær o.l. Men hun tog fejl. De indtog en
a c c e p t e r e n d e holdning til børneporno og fik forhindret en resolution imod børneporno.