marts 10, 2010

Igen bevis på Sveriges katastrofale mangel på demokrati.

Svenskerne ved simpelthen ikke, hvad begrebet indebærer. Skoleeleverne ligestiller det åbenbart med "demokrati" i DDR, i Kina eller i Nordkorea…

Bolandsskolen i Uppsala havde inviteret de politiske partiers ungdomsafdelinger i ét-partistaten Sverige til at præsentere deres programmer. Men for ikke at høre på det samme snak 7 gange, - fra det regerende 7-parti, havde man – for vistnok første gang – også tilladt oppositionen, Sverigedemokraternas Ungdom (SDU), at komme. En så uhørt skandale tiltrak sig selvsagt mediernes opmærksomhed, hvilket resulterede i en video film, som man siden forsøgte at fjerne fra nettet. Den kan ses på http://hodja.wordpress.com/

Journalisten stillede spørgsmål til en kulturberiger. Hans svar kan stå som indbegrebet af hele godhedsindustriens kløgt: “Jo, alle mennesker er lige, men ikke dem dér. Dem vil jeg ikke tale med”. – Filmklippet indledes med lidt ganske triviel og dagligdags kulturberigelse, hvorefter bortforklaringerne tager over:

Den spydige bemærkning ovenfor om regeringsalliancen ”7-partiet” mellem de borgerlige partier skyldes, at det eneste, de er rigtigt rørende enige om, er, at man i valgkampen absolut ikke må komme ind på spørgsmål om indvandring og integration, samt at man vil gøre alt for at hindre andre at komme ind i rigsdagen. De har dermed fået øgenavnet ”7-partiet”, og her er et forslag til deres stemmeseddel.