marts 09, 2010

Kriminologi

En jurist skrev nedenstående indlæg i avisen ”Världen i dag” 26.2.10 (her lidt forkortet, samt oversat fra svensk):
Den i New Yorks politi ansatte Jack Maple havde som alle andre hørt, at kriminalitet skyldes fattigdom, arbejdsløshed etc. Det samme siger svenske kriminologer. Det er altså svært at stille noget op. Men med datainformation opsporede Maple hvor forbrydelserne skulle foregå og lod politiet være på pladsen i tide, så de kunne gribe forbryderne. Denne metode tilsammen med nultolerance for forbrydelse er blevet en succes i Amerika. Antallet mord er gået drastisk ned.

I USA lytter man ikke så meget til kriminologer mere, og Sverige burde følge exemplet. Kriminologerne er stærkt venstrevredne, og deres teorier giver ingen løsning på, hvordan man skal få kriminaliteten ned.

I dansk kriminologi var Hans Henrik Brydensholt, f. 1932, det store navn. Som nybagt jurist blev han ansat som sekretær i Justitsministeriet. Udover at avvancere i stillinger fik han foden indenfor i et hav af juridiske myndigheder og organisationer.

- Det er meget vigtigt, sagde han, at befolkningen ikke får den opfattelse, at kriminaliteten er steget (selvom den er det!), og at det er farligt at gå ud om aftenen (selvom det måtte være det!). Befolkningen må i stedet for lære at forstå kriminalforsorgens linje: kriminalitet bekæmpes bedst ved ikke at straffe, og efter Brydensholts udsagn, må den bedste vej frem derfor være slet ikke at opdage forbrydelserne! (sic!). Man kan jo ikke gøre noget ved de to vigtigste faktorer ved kriminalitet: den kriminelle alder og det tilvante sociale miljø.

Erfaringsmæssigt ved man, at de fleste kriminelle holder op med forbrydelser, når de bliver 25-30 år gamle og får familieinteresser. Dette er tanken bag orlovsordningen fra fængslerne: man vil hjælpe dem til at stifte familie og således få dem ud af kriminaliteten – med alderen!


Brydensholt støttede sine teorier på Bent Rienecks psykologi. Rieneck var leder af en af Mentalhygiejnens rådgivningscentre og gik altså ind for dens ideologi. Den stammer fra Amerika og greb om sig i flere lande efter krigen. I Danmark kom den til udtryk i psykolog Eggert Petersens ”Trivselsprogram” 1969. Heri hedder det bl.a., at strafferetten skal revideres, og man bør overveje ”indskrænkning eventuelt afskaffelse af strafbegrebet".

Disse tanker går igen hos kriminologerne
Teksten til dette billede lyder så vidt jeg husker:
Det omvendte er lige så sandsynligt!
Det stammer fra en brochure fra Kriminalpräventivt Råd til beroligelse for dem, der ikke tør gå ud om aftenen.
Det gælder om at berolige, ikke om at oplyse om kendsgerninger!