marts 24, 2010

Lidt repetition før valget i Sverige

Som nævnt tidligere vil jeg genopfriske nogle ældre artikler om Sveriges kæmpeproblem med begrebet D e m o k r a t i. De ved simpelthen ikke, hvad det er. Gennem
socialdemokratiets meget langvarige regeringsmagt er det lykkedes "sosserne" at få folk til at tro, at socialdemokratiet har patent på demokrati og derfor lader man dem indoktrinere børnene i skolen med deres propaganda.

Her er en omtale af svensk valg i 2002 fra den danske avis Kristeligt Dagblad 20.6.02

Svenske journalister skal kritisere højrepartier
Journalister på Sveriges Radio skal betegne højreorienterede partier som fremmedfjendtlige. Dybt problematisk, lyder det fra Danmarks Radio

Af Morten Rasmussen

Efter ordre fra ledelsen i Sveriges Radio bliver journalisterne på samfundsredaktionen Ekot nu pålagt at betegne Sveriges største nationalistiske parti, Sverigedemokraterna, som »fremmedfjendtligt«. Det understreges desuden, at journalisterne ikke skal være objektive, men partiske over for organisationer, som »truer det demokratiske samfunds grundideer«.
De særlige retningslinjer findes i et såkaldt policy-dokument, som ledelsen på Ekot-redaktionen har sendt til samtlige lokalredaktioner. Dokumentet sigter specifikt mod de to nationalistiske partier Sverigedemokraterna samt Nationaldemokraterna. Begge partier betegner sig som nationalistiske og har ved tidligere valg kun fået meget lille opbakning i den svenske befolkning. Sverigedemokraterna står dog til en markant fremgang ved det kommende valg til Riksdagen senere på året.

På Ekot-redaktionen ønsker man dog ikke at give Sverigedemokraterna og Nationaldemokraterna samme sendetid som andre partier. I dokumentet understreges det, at Sverigedemokraterna kun skal have sendetid svarende til stemmetallet ved det seneste valg i 1998.

Rolf Stengård, nyheds-chef på Ekot-redaktionen, har været med til at udarbejde dokumentet og mener ikke, at de særlige retningslinjer er problematiske.
Som statsmedie har vi et ansvar for at forsvare demokratiet og principperne om, at alle mennesker er lige. Det er vores pligt at være partiske og tage afstand fra bevægelser, som truer demokratiet. Når Sverigedemokraterna ikke får mere sendetid, skyldes det, at de er ubetydelige i svensk politik. Vi ønsker ikke at overdrive deres betydning, siger Rolf Stengård, som ikke ser de journalistiske retningslinjer som en trussel mod Sveriges Radios troværdighed.

Vi vil sikre en dækning, som svarer til partiernes opbakning i befolkningen. At partiet skal betegnes som fremmedfjendsk skyldes, at vi vil markere en afstandtagen til holdninger, som går imod principperne om lighed, siger Rolf Stengård.
Adskillige svenske medier og politikere har i den seneste tid langet hårdt ud efter den skarpe indvandrerdebat i Danmark. I Danmark har man derimod betegnet den svenske indvandrerdebat som berøringsangst og uvillig til at tage fat på de virkelige problemer. Og Lisbeth Knudsen, nyhedsdirektør i Danmarks Radio, tager skarpt afstand fra at pålægge journalisterne særlige retningslinjer, som det nu sker i Sverige.

Dybt problematisk
Det vil aldrig ske i Danmarks Radio. At journalisterne skal være partiske over for højreorienterede bevægelser er dybt problematisk for et statsmedie, som skal repræsentere hele befolkningen. Vi vil ikke ukritisk lægge sendetid til yderligtgående bevægelser, som opfordrer til ulovligheder. Men det er ikke ledelsens opgave at fortælle journalisterne, hvordan de skal beskrive bestemte organisationer, siger Lisbeth Knudsen, som også tager afstand fra, at mindre partier skal have mindre sendetid end store partier.

Op til et folketingsvalg får alle opstillede partier samme sendetid og samme mulighed for at præsentere deres budskab i Danmarks Radio. Jeg har netop set det svenske policy-dokument, og må sige, at jeg er meget forundret. Jeg er bange for, at svenskerne gør en stor fejl, hvis de vil forsvare demokratiet ved at undertrykke bestemte holdninger, siger Lisbeth Knudsen.

rasmussen@kristeligtdagblad.dk