september 22, 2015

Voldtægt er et våben


Voldtægtsepidemi blandt migranter i Tyskland skriver
Søren Kern fra Gatestone.
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/Gatestone/14ff1c87ca92c61e

Han fortæller, hvordan politiet i Tyskland søger at forhindre, at offentligheden
bliver informeret om overgreb og forbrydelser fra "flygtningene"s side, da det vil
 skabe modvilje mod de fremmede. Sådan er det ikke bare i Tyskland, men kendes
- mere eller mindre - i hele EU, hvilket giver (begrundet) mistanke om, at
myndighederne i EU er på muhammedanernes side! De skal nedbryde og ødelægge
Europa, så det bliver til fals for dem, der har mønt på lommen.

Voldtægt indgår som en ret naturlig del af visse "kultur"opfattelser og har i dag
bedre forudsætninger end nogensinde for accept i EU. 68'erne åbnede for en yderst
liberal opfattelse af  sex, som alle partier tilsyneladende var med på. hvilket udartede
mere og mere for til sidst at angribe det største tabu i den genre, nemlig pædofili:
voksnes overgreb og misbrug af børn. Som tidligere nævnt åbnede
Lissabontraktaten i 2007 for muligheden for lovliggørelse af pædofili i EU,
rimeligvis for at imødekomme den sig nærmende "folkevandring" fra syd og øst.

Voldtægt drejer sig ikke bare om kønsdrift, men er et våben! Det drejer sig om magt
og fuldkommen underkuelse. EU's løsslupne snak og krav om tvungen
sex-undervisning i alle afskygninger af småbørn samt de kommunist-påvirkede
politikeres tankeløse accept og fremme af den megen kønsrolle-snak gavner
naturligvis voldtægtsmændenes aktivitet og skaber "voldtægtsepidemi".