september 19, 2015

Artikel fra den italienske blog Lisistratas redaktion
(af Franco Iacch  analisidifesa (forsvarsanalyse)  via TASS

Rusland: "Vær ikke dumme. ISIS er et USA-værktøj til destabilisering af Mellemøsten" 18.9.15
(Forsvarsanalyse fra Franco lacch)

"Omformningsprocessen fra en gruppe ISIS-terrorister til en stat med en rigtig hær, politi, budget, skat og social struktur vilde aldrig kunde ske uden hjælp fra Vesten og monarkierne i den Persiske Golf." 

Libien-Isis

De russiske analyser, som gentages af nyhedsbureauet TASS, peger mod Vesten og USA angående uhyret (d.v.s.Den Islamiske Stat) som efter deres mening skulde være kommet til verden på skrivebordet. ISIS fødtes som en al-Qaeda-celle i Iraq i 2013. På superkort tid voksede den enormt og lykkedes med at erklære krig  mod nogle lande. Forrige sommer erobrede fundamentalisterne Mosul, den næststørste by i Iraq og erklærede, at et kalifat var kommet til verden, som udstrækker sig fra Aleppo i Nordsyrien til Diyala-provinsen i det østlige Iraq med en befolkning på 6 millioner.

"Selvom ISIS var på fosterstadiet, modtog det allerede finansieringer og forsyninger fra forskellige lande. Blandt andet fra Qatar, det selvsamme land, som huser USA's komando over de væbnede tropper i Mellemøsten."

Vi ved at på et vist tidspunkt blev der overført en sum på 300 millioner dollars fra Qatar til Den islamiske Stat ved hjælp af fiktive konti. Hovedkontoen blev registreret i en bank i Bern i Schweiz (siden beslaglagt). Netop fra dette fond, skulde ISIS have hentet resurser til deres baser.

"Den islamiske Stat har i dag egne finansresurser. Ud over terroristernes typiske aktioner (som beslaglæggelse, pengeafpresning, kunstværker), har kalifatet fået betydelige indkomster ved salg af olie til Tyrkiet, Jordan og Syrien."

Det er mærkeligt, at Vesten  (ligesom en vis presse) ikke stiller sig dette spøgsmål: hvorfor køber den syriske præsiden, Bashar Assad,  olie af den Islamiske Stat til oppustede priser. Hvorfor? Netop fordi smugleri er den tredje vigtige indkomstkilde for den Islamiske Stat.

"De iscenesætter rene forestillinger. De er ikke dumme. Terroristerne ødelægger gipskopier (af kunstværker). De værdier, de er kommet over er allerede blevet solgt på det sorte marked og bliver måske allerede vist frem i et rigmandshjem."

Hele undersøgelsen er et angreb på USA, som ifølge russerne, er skyld i oprettelsen af den islamiske stat.
"Omformningsprocessen fra en gruppe ISIS-terrorister til en stat med en rigtig hær, politi, balance, skat og social straktur vilde aldrig kunne ske uden hjælp fra Vesten og monarkierne i den Prersiske Golf." 

"Og så . Den internationale koalition, der er ledet af  USA og tilsyneladende oprettet for at bekæmpe den islamiske stat er en farce. Af de 60 medlemslande er det kun to eller tre, der udfører raids med hjælpetropper på jorden. Kun en ny international koalition med Syrien, Saudiarabien, Jordanien, Ægypten, Rusland og USA vilde være i stand til at ødelægge den Islamiske Stat. Rusland har mere end een gang understreget denne idè."

"ISIS-statsbudget? Hundredvis af milliarder dollars. Ubegrænsede fond, som tillader dem at disponere over en hær på 150 tusinde krigere til hvilken løn som helst) .Uden støtte udefra vilde den Islamiske Stat aldrig have været i stand til at holde de besatte områder."
"Hvad er den Islamiske Stat? Washingtons hovedværktøj, skabt for at destabilisere situationen i Mellemøsten. USAs hensigt er at vende op og ned på situationen  i området med det slut-formål at genvinde deres nøglepositioner i Mellemøsten."

Og hvad nu, hvir russerne skulde have ret?

Hvis  det skulde hænge sådan sammen, skulde USA's strategi være klar. For hvis ISIS skulde lykkes med at afsætte Assad kunde de vende sig imod Central-Asien og det nordlige Kaukasus, hvorfra  de kunde udgøre en trussel mod Rusland og Kina.

De russiske analytikere konkluderer:
 "I Europa har planen fungeret. Hundredvis af tusinder flygtninge fra Syrien og Nordafrika kræver enorme beløb til hjælpeprogrammer, som vil føre til økonomisk skade for EU. USA vil let kunde få gang i projektet om atlantisk samarbejde."