september 11, 2015

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2832739/europas-reaktion-paa-indvandringen-er-det-rene-vanvid/

 Viktor Orbán: Europas reaktion på indvandringen er det rene vanvid
 Viktor Orbán til pressemøde i EU, Bruxelles, tilbage i marts 2013. Arkivfoto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Ungarns premiereminister forklarer sin holdning til den igangværende flygtningekrise.

 Viktor Orbán, Ungarns premierminister
 Alt det, der i disse dage udspiller sig for øjnene af os, truer med at føre til en eksplosion i hele Europa – og vækker stor bekymring i hele verden.

 Kendsgerningerne taler for sig selv: Næsten 150.000 illegale indvandrere har krydset Ungarns grænser alene i år. Det er allerede 3,5 gange så meget som i hele 2014, og året er ikke omme endnu. I Europa steg antallet af indvandrere i første halvdel af året med mere end 70 procent i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Mere end 40 procent af dem er kommet fra Central- og Sydasien, og en næsten lige så stor andel af de illegale indvandrere er kommet fra Mellemøsten til Ungarn.
 For at forstå, hvad vi skal gøre, er vi nødt til at forstå, hvad vi står over for. Europa står ikke med et ’flygtningeproblem’ eller en ’flygtningesituation’; det europæiske kontinent er truet af en stadig stigende migrationsbølge. En uhørt stor bølge af mennesker skyller ind over det europæiske kontinent, og set med europæiske øjne synes udsigten til flere indvandrere grænseløs.
 Dag efter dag ser vi, hvordan hundredtusinder bryder op og banker på ved vores grænser, og millioner flere kan følge drevet af økonomiske motiver. I mellemtiden er indvandring blevet en lukrativ forretning for farlige og skrupelløse forbryderbander. Ifølge chokerende tal fra Kronen Zeitung har internationale menneskesmuglere siden årtusindskiftet tjent næsten 16 milliarder euro på transport af illegale indvandrere, og det har kostet omtrent 30.000 mennesker livet.

Europa må ikke stå i opposition til de europæiske borgeres vilje
De begivenheder, der finder sted på havet, vejene og ved vores grænser, er umenneskelige, og Europas reaktion er det rene vanvid.
 Vi må erkende, at det er Den Europæiske Unions fejlslagne indvandringspolitik, der er ansvarlig for denne situation, og at det er uansvarligt af europæiske politikere at give indvandrere håb om et bedre liv i Europa og opfordre dem til at forlade alt og risikere deres liv for at komme hertil. Hvis Europa ikke snart slår ind på fornuftens vej, går vi en skæbnesvanger kamp i møde.
 Selv hvis man kun har fulgt den europæiske debat om indvandringspolitik på sidelinjen, er det tydeligt at se, at der er mange argumenter og mange aspekter, der blandes sammen, så det hele bliver mudret. Den sunde fornuft tilsiger, at det kun er muligt at få styr på alle de modstridende sider af sagen, hvis man opstiller en klar prioriteret rækkefølge.
 Det første og vigtigste punkt er beskyttelsen af de ydre grænser. En af Europas største bedrifter er Schengensamarbejdet. For os centraleuropæere er muligheden for fri bevægelighed inden for Europa indbegrebet af frihed og er derfor særlig vigtigt. Men Schengen fungerer kun, hvis de enkelte medlemsstater opfylder deres forpligtelser i henhold til Schengenaftalen, nemlig beskyttelse af de ydre grænser, hvilket er en væsentlig forudsætning for at sikre muligheden for fri bevægelighed inden for Europa. Hvis vi ikke kan beskytte vores ydre grænser, er Schengen i fare. Og det er næppe ønskeligt for dem, der gerne vil forsvare Europa og værne om den europæiske identitet.
 Det er temmelig deprimerende, at ingen ud over os ungarere og nu også spanierne ønsker at forsvare Europas grænser. For Europa må forstå, at man ikke kan tage flere, når man allerede er overrendt. Og nu bliver vi overrendt. Derfor er hegnet, vi bygger i Ungarn, vigtigt. Vi gør det ikke for sjov, men fordi det er nødvendigt. Hegnet er i virkeligheden ikke andet end et sikkerhedshegn, der skal beskytte os. Således er hegnet en konsekvens af Schengenaftalen og en nødvendighed for Europa.
 I Europa er indvandring naturligvis også et spørgsmål om demokrati – hvis det ikke var, ville vi ikke være europæere. Frem for alt betyder demokrati at lytte til, hvad folk ønsker, og det er derfor, vi ungarere har indledt en høringsproces om indvandring. 1 million af vores vælgerkorps på 8 millioner afleverede udfyldte spørgeskemaer, og 85 procent af dem sagde, at EU har tabt i forsøget på at kontrollere indvandringen. Til de europæere, der tror på et Europas forenede stater, vil jeg citere en stor amerikansk præsident (Abraham Lincoln, red.): »Regering af folket, ved folket og for folket«.
 Europa må ikke stå i opposition til de europæiske borgeres vilje. Men nu har vi en situation, hvor de europæiske borgere vil noget andet end det, de fleste europæiske regeringer foreslår. Folk ønsker, at vi skal være herrer over situationen og forsvare vores grænser.

 Det første og vigtigste spørgsmål er beskyttelse af grænserne. Først når vi har bremset strømmen, giver det mening at drøfte alle de andre spørgsmål. Først når vi har beskyttet vores grænser, kan vi stille spørgsmål, såsom hvor mange mennesker vi ønsker at modtage, eller om der skal være kvoter.
 Men lad os ikke glemme, at de, der ankommer, er vokset op med en anden religion og repræsenterer en grundlæggende anderledes kultur. De fleste af dem er ikke kristne, men muslimer. Det er et vigtigt spørgsmål, fordi Europa og den europæiske identitet er forankret i kristendommen. Er det ikke bekymrende i sig selv, at Europas kristne kultur nu knap nok er i stand til at sikre, at Europa forbliver kristent? Hvis vi ikke holder os dette for øje, kan den europæiske idé blive undermineret og europæerne blive en minoritet på deres eget kontinent.

Oversættelse: Helle Albeck

Indlægget har været bragt i Frankfurter Allgemeine Zeitung.