september 11, 2015

EUROPA VÅGN OP! Guden voldtager dig!

Opråb til Europas borgere, regeringer og parlamenter 10. september 2015

Tjekkiets tidligere præsident Václav Klaus skriver i Aufruf der europäischen Bürger an die Regierungen und Parlamente (via Snaphanens oversættelse):

Jeg, undertegnede, ønsker ikke længere at se passivt til på, hvordan vore myndigheder og politikere på dette historiske øjeblik taber tid og ikke gør deres pligt. Deres opgave er at forsvare deres egne landes interesser og sikkerhed. Vi står i dag overfor en fundamental trussel mod fremtiden og vore liv. Masseindvandringen udgør en alvorlig trussel mod stabiliteten i Europa og i EU’s medlemslande.
Vi er ikke ligeglade med ofrene for krige og andre katastrofer i verden i dag. Men vi afviser den manipulation af den offentlige mening, som har misbrugt vor naturlige solidaritet med indvandrerne, til at fremkalde en accept af masseindvandring. Dagens europæiske debat om migration skal ikke opfattes sådan, at vi ikke er tilstrækkeligt lydhøre over for andre kulturer, religioner, racer og nationer. Vi ser ubestridelige risici og trusler i forbindelse med den kunstige blanding af forskellige folkeslag, kulturer og religioner.
De europæiske regeringer forholder sig alt for uansvarligt og alibi-agtigt. Berettiget frygt over tilstrømningen af ​​hundredtusindvis af indvandrere bør ikke – af politikere og de fleste medier. – bagatelliseres, forties og skandaliseres. 

Af alle disse grunde opfordrer jeg EU’s regeringer til: 
 – At sikre den interne sikkerhed og de ydre grænsers ukrænkelighed, på alle måder.
 – AT overholde de enkelte landes retsorden og de vedtagne internationale forpligtelser.
 ­- At undgå den spredning af kaos, der allerede er opstået som et resultat af indvandring i en række lande.
– Ikke at acceptere nogen EU-plan indeholdende kvoter eller tilsvarende foranstaltninger, i hvilke indvandrere tildeles de enkelte EU-lande.
 - At Insistére på at opretholde den nugældende asylpolitik uden at gøre ændringer (som vil stimulere mere indvandring),  for at sikre at eventuelle ændringer, der nu diskuteres kun gennemføres med befolkningernes samtykke gennnem folkeafstemning eller nyvalg.
 – Lande ved EU’s ydergrænser, bør sikre at illegale indvandrere sendes tilbage til deres hjemland.

____________________________________________________________________

Genlæs ældre artikler om de frihedselskende tjekkere:
Tjekkerne er et frihedselskende folk. I 2001 var der store demonstrationer i Prag pro ytringsfriheden. De har jo gjort sine erfaringer som randstat under Sovjet og har lært at overveje de politiske træk grundigt. Efter at have rystet sovjet-åget af sig valgte de Vaclav Havel til leder, Europas mest intellektuelle præsident, langt fra almindelig politisk ragen-til-sig-selv. Næste præsident, Vaclav Klaus, gik i hans fodspor, og viste sig (med god grund) skeptisk til EU's rævestreger.
Således langede han ud efter EU's tiltagende magt, der fratog EU-landene deres suverænitet, og som han sammenlignede med Sovjets fremgangsmåde, -  videre Lissabontraktatens indhold og "multikultur-ideologien” med dens indvandring og voksende kriminalitet og terrorvirksomhed. Sidstnævnte holdning var muligvis anledningen til, at Tjekkiet ikke blev medlem i FN´s Sikkerhedsråd. FN foretrak Libyen, Kroatien, Vietnam, Costa Rica og Burkina Faso.
_________________________________________________________________________
juli 29, 2009
EU er ikke demokratisk
Tjekkiets præsident Václav Klaus ser med meget skeptiske øjne på det diktatoriske EU og har meddelt, at han vil forelægge sagen om EU´s legalitet for forfatningsdomstolen i Tjekkiet.
Det kommer nu her en måned efter, at Tysklands forfatningsdomstol har afgjort, at EU ikke er en demokratisk organisation, og at Tysklands regering har ret til afgøre egne vigtige sager.
Václav Klaus håber på en lignende afgørelse fra den tjekkiske domstol, og hvis ikke, så i hvert fald en mulighed for at udskyde hans underskrift på Lissabontraktaten til sidst på året.

National News, British National Party
July 28, 2009 by BNP News
____________________________________________________________________
16.1.2015
Hundredvis af tjekkere gik på gaden i Prag i protest mod islam fredag den 16. januar efter at myndighederne i Tyskland og Frankrig havde arresteret mindst 12 personer, mistænkt for forbindelse til IS, samt evakueret en jernbanestation i Paris, for at undgå nye terrorangreb.
Det var den første af den slags protester imod islam i Tjekkiet. Arrangeret af en gruppe, der kalder sig: "Vi ønsker ikke islam i Republikken Tjekkiet". Gruppen har mere end 100.000 sympatisører bag sig. Udover tjekkiske flag førte man bannere med slagord som: "Islam er Ondskab" og "Europa, vågn op!". Man ærede de 17 ofre, der blev myrdet i Paris.