september 24, 2015

LÆGERAPPORT 
OM KONSEKVENSER AF NEDSKÆRINGERNE I DAGINSTITUTIONERNE 
En artikel fra "Børneåret 1979" om hvordan landets børn langsomt underlægges statens pk-kontrol mens forældremyndigheden indskrænkes - for til sidst at forsvinde.......   

FLERE
OG
FLERE

Fritidsundervisningen har et hav af tilbud til de lange vinteraftener. Mange kurser drives af politiske partier, f.ex.: FOF, LOF, AOF, SFOF og MOF (marxistiske Oplysningsforbund). Melder man sig til venstrefløjens kursus, vèd man, hvad de står for politisk. Det er ærlig snak, men på de borgerlige kursus eller mere politisk-anonyme kursus må man se sig for, thi bag nogle emner kan der gemme sig hensigter, som hverken elever eller kursusledelsen havde tænkt sig. Man kan næppe bebrejde marxister, at de kæmper for deres idealer, selvom det måtte betyde Danmarks undergang som fri og selvstændig nation, men man kan bebrejde den borgerlige fløj, at den snorker.

Det er forbløffende, at det konservative FOF i København har kursus for nybagte forældre og bedsteforældre med belæring af psykiatere, der har nært samarbejde med samfundsundergravende organisationer og venstreextremister som Mette Brich og Lene Lier. Det er kun fire år siden, at socialminister Eva Gredal fik gennemdrevet oprettelsen af en statslig Småbørnskommission, der kunde holde kontrol med, at landets småbørn og deres forældre havde de rigtige holdninger. Det var tydeligt, at denne kommissions ideologi var overtaget fra den marxistiske  Landsforening for Mentalhygiejne, som netop da måtte lukke på grund af Statsrevisoratets afsløringer af dens økonomiske fup.

Lad os kikke på nogle af de navne, der står bag forældrekurserne
:

1) Børnepsykiater Mette Brich blev som nybagt læge (examen 1972) redaktionssekretær for foreningsbladet "Mentalhygiejne", d.v.s.  på et så sent tidspunkt i Landsforeningens historie, at denne forenings politiske ståsted var blevet kendt, hvilket også ses af bladets artikler og udstyr. I redaktionen måtte hun arbejde sammen med marxister som psykiater Bent H. Claësson (Skolelærebogen "Dreng/Pige, Mand/Kvinde" !), psykolog Birgitte Diderichsen (se AKTION 1/78 side 9) og journalist Flemming Nørgaard.
Mette Brinch kom ind i bestyrelsen for Mentalhygiejnens underafdeling "Trekroner Aktiv" (se AKTION 6/78), men snart efter afslørede statsrevisoratet Mentalhygiejnebevægelsens pengemanipulation med millioner af skatteborgernes penge, hvorfor den officielt ophørte at existere (hvilket ikke forhindrede at ideologien fortsatte i andre camoufleringer).

2) Børnepsykiater Lene Lier og hendes kreds.
Lene Lier er her i 1979 gået i gang med at studer, hvordan det er at være nyfødt (!) sammen med børnepsykiater Hedvig Jacoby. 1975-78 var Lene Lier med til at udarbejde Rapport om konsekvenser af nedskæringer i daginstitutionerne sammen med lægerne Peter Ege, Per Gregersen, Peer Jansson og Tage Voss, - alle kendt som stærkt venstreorienterede læger, der stræber mod en samfundsomvæltning:

Børnepsykiater Hedvig Jacoby kom med i den af Eva Gredal i 1975 nedsatte og ovenfor nævnte "Statens Småbørnskommission" ("Jeres Børn er ikke jeres børn") og i samarbejde med BRIS-folk var hun med i "tribunalet" "Børn på Hospital" i oktober 1978 (se AKTION 10/78 side 11 samt 11/78 siderne 12, 21 og 30). Også hun har beskæftiget sig med Rapport om konsekvenser af økonomiske nedskæringer i daginstitutionerne - som en efterrapport til ovennævnte Rapport.

Læge Peter Ege interesserede sig tidligt for hash, Christiania og kollektiver. Bl.a. sammen med sin kusine, Tine Bryld deler han ansvar for Mentalhhygiejnens narkoman"behandling".
De stod bag oprettelsen af det ulovlige sprøjterum, narkomanrejsen til Luxor i Ægypten m.m.m.  Han indvalgtes i Mentalhygiejnens bestyrelse i 1973, og ligesom læge Peer Jansson kom han med i redaktionen af foreningsbladet.
Ligesom nedenfor nævnte læger Per Gregersen og Peer Jansson var han tilknyttet det marxistiske "Søndagsbladet" og blev snart en ivrig skribent ved Politisk Revy. Både han og Per Gregersen var med til oprettelsen af "Røde Øje A/S", der lavede spillefilmen  "Hvem myrdede hvem?" om atomkraft - set, som de siger, med røde øjne. - De er også med i redaktionen af tidsskriftet "Naturkampen", udgivet af Demos (se AKTION 3/78 side 12).
Peter Ege er nu - ligesom læge Peer Jansson - reservelæge på Rigshospitalets børneafdeling.
Det siger sig selv, at Peter Eges hjerteveninde, Jette Lundbo Levy, også er stærkt engageret på venstreextremistfløjen.

Læge Per Gregersen har vist særlig interesse for arbejdsmiljøer. Han har bl.a. lavet undersøgelser af forholdene på Carlsberg og været stærkt engageret i Inga Denver-sagen. Ligesom Peter Ege var han knyttet til Søndagsbladet og "Naturkampen" og med til oprettelse af "Røde Øje A/S". Nu klinisk assistent ved Kbh.s Amts Sygehus i Gentofte på neuromedicinsk afdeling.

Læge Peer Jansson var i slutningen af sin studietid ansat på Mentalhygiejnens Dag- og Døgncenter (en del af deres resultatsløse narko-behandlingssystem, der nærmest syntes at tjene to formål: spredning af narko og udsugning af statskassens midler. Se AKTION 2/77). Blev læge samme år som Mette Brinch og kom i 1973 ind i redaktionen af foreningsbladet "Mentalhygiejne". Han har især engageret sig på BRIS-linjen og blev "konsulent" for BRIS's støtteorganisation: "Børns Vilkår" og knyttet til skolepsykologisk konsultation.
Som man kunde læse i "Land og Folk" nærer han stor interesse for barnet i forskolealderen og daginstitutioner og i tråd hermed kan man f.ex. i Informations Temaavis finde et angreb på Kbh.s Kommune og borgmester Pelle Jarmer på grund af nedskæringerne i daginstitutionerne. Også han var knyttet til "Søndagsbladet og er nu reservelæge på Rigshospitalets børneafdeling.

Læge Tage Voss behøver næppe omtale. Han har skrevet et hav af bøger og artikler. Stærkt venstreorienteret. Med i| den marxistisk-styrede Folkebevægelse mod EF. Dyrker den mentalhygiejniske linje, BRIS og "Børns Vilkår"..

LÆGERAPPORT OM KONSEKVENSER AF NEDSKÆRINGERNE I DAGINSTITUTIONERNE (skrevet af Lene Lier, Peter Ege, Per Gregersen, Peer Jansson og Tage Voss) er illustreret af Claus Deleuran og udgivet af tidsskriftet "Børn og Unge", d.v.s. medlemsbladet for det marxistisk-styrede BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation.
BUPL's slagord og politiske målsætning er som bekendt "Flere, bedre og billigere daginstitutioner" = Flere og flere - forældreumyndiggørelser og statsopdragelse af børn!

Lægerapporten var skrevet i forståelse med BUPL og sælges på BUPL's politiske møder.

Når der er oprettet et kursus om spædbørn med mentalhygiejniske lærerkræfter under FOF's auspicier, skyldes det, at man har overladt arrangementet til fysioterapeut Ulla Toft, der - som konsulent for BRIS-organisationen "Børns Vilkår" - færdes i de samme mentalhygiejniske kredse!

Med en alfaderlig omhu (- men for skatteborgernes penge!) sørger den herskende klasse af socialrådgivere, familievejledere, psykologer og psykiatere for os i alle kanter, opsøger os i familien, skolen, ungdomsklubben og fritidshjemmet, så vi ikke er alene nogetsteds.

Tæmk hvis vi har "kontaktbesvær", fordi vi faktisk ikke gider snakke med nogen i øjeblikket, eller viser "adfærdsvanskelighed", fordi vi hellere vil fange haletudser i Lyngby Mose end motiveres til en global bevidstgørelse og aktivisering ved dramatisk fremstilling af de samfundsmæssige problemer henne i klubben!
Bevar vore unge for at komme ind i dette system som numre i en protokol og kastebold for tågede skrivelser imellem myndighedskontorerne. De kommer aldrig ud igen!

Alt det meget ukonkrete væv vil give en stadig stigende skattebyrde og hvad værre er en stadig stigende gruppe "sociale tabere", thi hvad skal få os til at tro, at antallet af disse "sociale tabere" skulde gå ned? Kurven for disses antal vil følge kurven for den stadigt voksende mængde "socialarbejderee" og psykologer.

Sagen drejer sig nemlig først og sidst om ensretning af ofrene og levebrød for "behandlerne".

GERTRUD GALSTER

Tryki i det samfundskritiske blad AKTION nr. 9. 1979 (Børneåret!)